Stella Leontin kanonok, címzetes prépost, érdemes főesperes, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika plébánosa tragikus hirtelenséggel a Mennyei Atya házába költözött.

Beer Miklós váci megyéspüspök tájékoztatása szerint az elhunyt lelkipásztorért a vigaszt adó, engesztelő szentmiseáldozatot február 26-án, kedden, 11 órától mutatja be a váci székesegyházban. A szentmise után a székesegyház kanonoki kriptájában helyezik örök nyugalomra Stella Leontin atyát

Stella Leontin 1954. július 19-én született Budapesten.

Középiskolai tanulmányait követően, hároméves kórházi szolgálat után az Egri Érseki Hittudományi Főiskola papnövendék hallgatója lett. 1980-ban szentelte pappá Marosi Izidor megyéspüspök a váci székesegyházban. 
Káplánként szolgált Kistarcsán (1980–84), Kiskunfélegyházán (1984–87) majd Kecskeméten (1987–91). Teológiai ismereteit a Bécsi Egyetem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott tanulmányai során mélyítette el 1991–1993 között, ahol „magister” fokozatot szerzett. 
A váci püspöki hivatal püspöki szertartói (1993–2005), a Szent József Kollégium lelki igazgatói (1993–1997), valamint a Hétkápolna Kegyhely igazgatói feladatait (1993–2005) is ellátta párhuzamosan. A Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet tanára és spirituálisa volt (1997–2005). Liturgiát és művészettörténetet tanított a Váci Hittudományi Főiskolán (1994–2008). 
1995-ben „cum laude” fokozattal doktorált a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 2002-től a váci székesegyház kanonok-prépostja. 
Stella Leontin 2005. augusztus 1-jétől Balassagyarmaton a Szentháromság-főplébániát vezette. 2016 októberétől haláláig a gödöllő-máriabesnyői bazilika plébánosaként szolgált, valamint a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatói megbízatását töltötte be.
Papságáról korábban így vallott: „Papi jelmondatom: »Hittel, mely a szeretet által tevékeny« (Gal 5,6), amit újmisémre választottam, de azóta is ehhez szeretnék Isten kegyelmével hű és következetes lenni. Ebben a jelmondatban, úgy érzem, minden benne van. A hit a remény és az élet egyetlen értelme a szeretet. Ennél nagyobb célja nem lehet az embernek. Mindig hittem, hogy gyengeségeim ellenére a kegyelem többre is képes. Ezt mindennap megtapasztaltam, eddigi gazdag és tartalmas életutamon. Boldog, kiegyensúlyozott papnak érzem magam, és ezért egy életen át hálás vagyok Jézusnak, aki meghívott engem.”

Forrás: Magyar Kurír