Balassagyarmaton május 6-8. között kerül sor az óvodai beiratkozásokra.

Balassagyarmat jegyzője, dr. Varga Andrea tájékoztatja a szülőket, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2019. (II. 28.) határozata alapján az óvodáskorú gyermekek óvodába történő jelentkezésére május 6-án, 7-én és 8-án kerül sor az alábbi időpontokban:

május 6. (hétfő): 800-1700 óráig,

május 7. (kedd): 800-1700 óráig,

május 8. (szerda): 800-1800 óráig.

Felhívják a kedves szülők figyelmét arra, hogy valamennyi balassagyarmati tagóvodára vonatkozóan a Központi Óvodában (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.), az Óvodavezetőnél kell a gyermekek óvodába történő beíratását intézni!

Kérik a szülőket, hogy a jelentkezési lap leadásakor vigyék magukkal

a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, valamint a gyermek és a szülő (gondviselő) lakcímkártyáját.

A döntésről a szülőket az Óvodavezető írásban értesíti legkésőbb 2019. június 6-áig.

A döntéssel szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

37-38. §-ai jogorvoslati lehetőséget biztosítanak.