Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

3 fő parkgondozó, kisgép kezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ fenntartása alá tartozó zöldterületek és közterületek gondozása. Fűnyírás, parkgondozás, az év téli időszakában hó eltakarítás, síkosságmentesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, kertész, mezőgazdasági végzettség,

•         kisgép kezelő, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dénes Andrea nyújt, a 06-35/300-639 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő parkgondozó, kisgép kezelő.  

vagy

•         Elektronikus úton Gaál Dénes igazgató részére a munkaugy.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dénes Andrea, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.