Nagy László hiánypótló könyvének bemutatójára került sor a Madách Imre Városi Könyvtárban.

Nagy László: Az Ipolytól Dachauig – Baráti Huszár Aladár élettörténete című könyve bemutatójának adott otthont a Madách Imre Városi Könyvtár. A balassagyarmati szerzővel Majdán Béla várostörténész beszélgetett.

  • Huszár Aladár életútja már régóta foglalkoztatott, de még jobban az, honnan jött – világította meg a hátteret a kötet szerzője -, aztán kutatásaim során gyorsan kiderült, ezekben a családokban szinte kivétel nélkül csak erősen nemzethű, a történelmi tradíciók, a nemzeti önrendelkezés talaján álló személyeket találunk.

A beszélgetés során (is) kiderült: Huszár emberi erényeit, következetességét, politikai tisztakezűségét a kor elismerte, méltányolta, részben bizonyság erre, hogy jelentős posztokat töltött be a Horthy korszak végéig. De tisztelte az ellenzék is, az újságírók pedig kifejezetten kedvelték.

  • Talán ő tiltakozna a legjobban, ha emberi nagyságát feldicsőíteném – állította Nagy László. – Tény, hogy Huszár fanatikusan szerette a magyar fajt, paraszttól az arisztokratáig, félte és tisztelte a magyar államiságot és a maga lehetőségein belül állhatatosan harcolt az idegen befolyás ellen.

A beszélgetés alatt természetesen szó esett Baráti Huszár Aladár balassagyarmati vonatkozású történeteiről, mint az köztudott, a csehkiverés idején városparancsnok volt, később, a Tanácsköztársaság idején ő bujtatta Tormay Cecilét.

Nagy László elmondta, eredetileg Huszár 1940-es években megjelent két könyvének reprint kiadásában gondolkodott, azonban kutatásai során újabb részek nyíltak meg előtte számtalan elágazással a családok életéből. Huszár írásait, beszédeit tartalmazó egykori könyvei anyaga végül e kötet részeit képezte, ahogyan állomáshelyeinek különféle dokumentumai is. Ezek levéltári-, könyvtári-, sajtófeldolgozása sok időt vett el. A megírásban az idő nem sürgette, csupán a Civitas Fortissima 100. évfordulójára való megjelentetés volt „kőbe vésve”.

  • A könyv kiadásának célja – árulta el a szerző -, hogy Huszár Aladár életútjának, írásainak, nemzethű nézeteinek közzétételével közelebb kerülhessünk a múlt egy kis magyar szeletéhez. A különböző korszakokban méltatlanul feledésbe merült nógrádi-honti nemesi családok jeleseit is felidézni kívántam, hiszen többek között Ipolybalog, Keszeg, Nézsa, Losonc, Bernecebaráti, Vámosmikola képezték az egykori életterüket, tehát a régióhoz egykoron ezer szállal kötődtek.

A szép kiállítású, igényes könyv Balassagyarmaton a Kincsestár Könyvesboltban, a Városi Könyvtárban, a Palóc Múzeumban vásárolható meg.

Fotó: Sümegi Tamás