A Z generáció – az 1995 és 2009 között születetteket soroljuk ide – tagjai nem ismerik az internet előtti életet. Az információs technológia számukra természetes közeg – mondta Nagyné Barna Orsolya igazgató, a Balassagyarmati Tankerületi Központ által szervezett pedagógiai konferencia megnyitóján.

Óriási a szakadék a szülők és pedagógusok, valamint a gyerekek között, mely egyre gyorsabb tempóban még tovább mélyül. Ennek a szakadéknak csak részleges áthidalására van lehetőség, de az oktatáspolitika és a pedagógusok egy része is erre törekszik, s ezzel összefüggésben került megrendezésre a Vármegye házán tartott szakmai nap is.

Innovatív válaszok a 21. század iskoláinak kihívásaira, avagy hogyan tanítsuk tanulni a „Z generációs” fiatalokat? – így hangzott a szakmai nap fő kérdésfelvetése. Nagyné Barna Orsolya igazgató köszöntőjében megfogalmazta, hogy az információs társadalom átalakulást, megújulást és kreativitást kíván az iskola világától. A konferencia koncepcióját az az alapgondolat határozta meg, hogy a tankerület intézményei hasonló feltételekkel, körülményekkel működnek, így a helyi pedagógiai tapasztalatok is könnyebben adoptálhatók az intézmények között. Ezért a Tankerület pályázatot hirdetett pedagógusai számára, hogy ismertessék saját innovációikat, s adják át életszerű tapasztalataikat a kollégáknak. Az igazgató asszony sajnálatát fejezte ki a tekintetben, hogy kevés pályázati anyag érkezett be. Az élménypedagógia egyre több intézményben a napi gyakorlat részévé válik, mégis fontos, hogy a színes, érdekes oktatás ennél még inkább meggyökeresedjen a napi gyakorlatban.

A megnyitó rendezvényen Balla Mihály, országgyűlési képviselő és Hajnal Gabriella, az Országos Tankerületi Központ elnöke is köszöntőt mondott. Mindketten a technikai eszközök helyes, arányos és célszerű alkalmazását, valamint az ebben a folyamatban való pedagógiai feladatokat helyezték előtérbe.

Az előadásokat szekcióülések követték.

Kanyó Kinga