A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gamesz fenntartása alá tartozó zöldterületek és közterületek gondozása. Fűnyírás, parkgondozás, az év téli időszakában hó eltakarítás, síkosságmentesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         8 Általános,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, kertész, mezőgazdasági végzettség,

         kisgép kezelő, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chikán Péter nyújt, a 06-30/540-2945 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: parkgondozó.

vagy

         Elektronikus úton Chikán Péter részére a munkaugy.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Chikán Péter, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.