A június 4-i megemlékezés a Városházán kezdődött, majd a Palóc ligeti Országzászlónál folytatódott.

Az Országgyűlés még 2010-ben döntött úgy, hogy a magyar történelem leggyászosabb napja, június 4. – 1920-ban Trianonban ezen a napon vették el a nagyhatalmak az ország kétharmadát – a nemzeti összetartozás napja legyen.

A megemlékezés a Városházán kezdődött, ugyanis a Bethlen Gábor Alapítvány Gyarmaton adta át a Teleki Pál Érdemérmeket.

Medvácz Lajos polgármester emlékezett a város lakóinak 100 évvel ezelőtti hősies helytállására, beszélt a Civitas Fortissima jelentőségéről, a nemzet ügye melletti helytállást példaként állítva a jövő nemzedéke elé.

Városunk díszpolgára, Szabó András, aki a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának tagja, Tompa László és Farkas Árpád verseket szavalt.

A Balassagyarmati Kamarazenekar Kodály Zoltán és Sosztakovics művet adott elő.

Tevely Arató György történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos titkára ünnepi beszédében kiemelte: megszentelt földön állunk itt – utalva a város 1919-es hősiességére, mellyel megmentette a magyar földet.

Ezután került sor a Teleki Pál Érdemérmek átadására: Vasy Géza irodalomtörténész, Szőcs Zoltán író, a Magyar Szemlefolyóirat, Menyhárt József felvidéki politikus és az USA-ban élő Kékessy házaspár kapta az idén.

A városházi emlékest után a résztvevők átvonultak a Palóc ligeti Országzászlóhoz, ahol folytatódott a megemlékezés.

Csallóné Majoros Erzsébet, Sztancsik József és Fábry István szavalt, Csábi István megzenésített verseket adott elő.

A mécsesek meggyújtása után az emlékezők elénekelték a Szózatot.

A június 4-i megemlékezésen a helyi 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport tagjai álltak díszőrséget.

Fotó: Sümegi Tamás