Rendkívüli élménnyel gazdagodott ismét a közönség az Örökség Kulturális Műhely legutóbbi találkozóján. Dallal, szóval, egyszerű tanítással a teljes életet élt régiekről címmel tartott előadást Petrás Mária népdalénekes, keramikus.

A csángó-magyar népzenekincs egyik legkiválóbb művésze által a napok és évszakok, az élet természetes ritmusának lüktetése, a rend, a lelassult idő és a célszerűség világa bontakozott ki személyes történeteken keresztül.

Az egyes szám első személy hiteles beszédmód, egybecseng a hitvallással: „Úgy érzem, Istentül kapott feladatom az, hogy azt a szépséget, amit a mi kicsi népünk jelent, elmondjam, főként a kerámián és énekhangon keresztül, mert a moldvai csángóság megőrizte a természetes ösztöneit, tudását, hordozza az ősi hitét, egészen a teremtésig visszamenően.”

Tudományos igényű okfejtések helyett anekdoták sorjáztak olasz papokról, kántorokról, románosításról, fazekasnak álcázott néprajzosról, magyar nyelven tiltott halott siratásról, istenes életről, böjtről, gyereknevelésről… – mindez ízes moldvai csángó dialektusban.

A Petrás Mária által bemutatott hagyomány az ősi hitvilággal és létformával teremt kapcsolatot, archaikus tudást rejt, a gondolkodás és a beszéd tisztaságát és szépségét őrzi.

Az Örökség-sorozat következő programja Takaró Mihály irodalomtörténész Nyírő József, a székelyek apostola című előadása január 7-én.

Petrás Mária, diószéni születésű népdalénekes és keramikus művész, a MMA rendes tagja, Prima Primissima- és Magyar Örökség díjjal, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett alkotó. Keramikusként és népdalénekesként egyaránt nemzetközileg elismert művész, népdalénekesként szólóban és a Muzsikás együttes tagjaként is fellép.

(kanyó)

Fotó: Sümegi Tamás