Az önkormányzat december végi testületi ülésén úgy döntött, hogy Balassagyarmat a főváros, több fővárosi kerület és néhány megyeszékhely által felmondott kormányzati támogatással tervezett nagyberuházások által esetlegesen felszabaduló központi forrásokra igényt nyújt be.

Csach Gábor polgármester megírta levelét Orbán Viktor miniszterelnöknek, az alábbiakban ebből idézünk.

„Balassagyarmat Város Önkormányzata a csatolt határozatában kötelezett arra, hogy igényünket jelentsük be azon források felhasználására, amelyet az őszi önkormányzati választások után győztes ellenzéki települések ostoba mód visszamondanak (Vác sportcsarnoka, a Főváros szuperkórháza, Ligetprojekt elemei stb.) és ezáltal e településfejlesztési vagy szakágazati források szabaddá válnak.

Balassagyarmat városa lényegében bármely felszabaduló szakágazati forráshoz tud meglévő és értelmes projektötletet produkálni. Legyen az a Dr. Kenessey Albert Kórház fejlesztése, a száz éve vágyott színháztermünk meglévő terveinek megvalósítása, a történelmi Vármegyeházánk hasznosítása, csapadékvízrendszerünk vagy úthálózatunk felújítása, környezetvédelmi állami kárelhárítás elmaradása, turisztikai vagy sportfejlesztés…

…Balassagyarmat történelme során háromszor néptelenedett el, de mindig két évtized alatt újratelepült és rendre a megye vezető városává vált.

A huszadik század csapásai (Trianon, holokauszt, világháborúk, kommunista megyeszékhelyváltás) öt évtizeddel vetették vissza fejlődésünket, melyet a visszakapott szabadság után az itt élő Civis Polgárok két évtized alatt kompenzáltak.

Ma Balassagyarmat és térsége Nógrád megye gazdasági központja, itt a legnagyobb a szociális biztonság és a kulturális sokszínűség…

…Balassagyarmat huszadik századi megpróbáltatásai, több évtized kommunista elnyomása után a 2020-as esztendő példás alkalom lenne e történelmi fejlesztések bejelentésének. Egyrészt Trianon 100. évfordulója, másrészt a Balassagyarmatot évtizedekkel visszavető kommunista tanácsrendszer, vagyis de facto több évszázados megyeszékhelyi státuszának 70. éves megszűnése.

Legyen ez az év a XXI. század boldog gyógyírja a kegyetlen XX. század szenvedéseire…

…E levél szomorú évfordulón készült: 70 esztendővel a gyászos 1949. december 14-i Minisztertanácsi rendelet kihirdetése után, amikor Magyarország sztálinista alkotmánya szerint létrehozták az új szocialista megyerendszert, 11 polgárvárost megfosztva történelmi rangjától, öt települést (Baja, Balassagyarmat, Esztergom, Gyula és Szentes) kifejezett politikai bosszú keretében. „