A Civitas Fortissima ünnepi testületi ülésén, január 29-én átadták az idei díszpolgári címeket.

1990-ben az önkormányzatiság kialakítása a magyar rendszerváltás egyik fő pillére volt, amely azóta is működik és folyamatosan ellátja mindazt a szerepet, amelyet megalkotói akkor elképzeltek. A társadalmi változással új intézményrendszer, többpárti demokrácia jött létre és megteremtődött a helyi ügyek intézésének és irányításának lehetősége is. Óriási feladat és döntési szabadság került az önkormányzati képviselő-testületek kezébe.

Balassagyarmat  Önkormányzatának képviselő-testülete a rendszerváltás és a magyar szabad önkormányzatiság 30. évfordulója alkalmából kitüntető címet adományozott Balassagyarmat 1990 és 2019 között tevékenykedő polgármesterei részére: Dr. Németh Györgynek, aki 1990-1994 között vezette a várost, Juhász Péternek (1994-2002), Lombos Istvánnak (2002-2006) és Medvácz Lajosnak (2006-2019).

A testület díszpolgári címet adományozott továbbá Polyák Ferencnek, iskolaigazgatóként végzett példaértékű munkássága elismeréseként.

Polyák Ferenc tanító, tanár, iskolaigazgató 1930. május 11-én született Ipolyvecén. Esztergomban az Érseki Tanítóképzőben tanító, az Apáczai Csere János Főiskolán matematika-fizika szakos diplomát szerzett. Tanított Ilinyben, Bercelen, 30 éven keresztül a helyi börtönben a fogvatartottak alapképzésében.

1969-ben a Dózsa György úti Általános Iskola igazgatójaként egy teljesen új intézmény életét indította be. Az ő feladata volt az építkezés megszervezése, a tanári kar toborzása, és az új intézményben az oktatás-nevelés beindítása. Számos szakmai és infrastrukturális fejlesztés kötődik a nevéhez.

Húsz évig türelemre, bizalomra, együttműködésre alapozva vezette az iskolát, amely ez idő alatt az aranykorát élte, nagy hírnevet kapott nemcsak a városban, hanem megyei és országos szinten is.

Szívvel-lélekkel, kimagasló igyekezettel dolgozott a gyerekekért és a pedagógustársaiért. Szinte minden idejét az iskola ügyének szentelte. Emberi tartása, kollegialitása példaértékű volt. Balassagyarmat városának köztiszteletben álló polgára. 2003-ban Balassagyarmatért Emlékérmet kapott. Tanítványai és nevelőtársai ma is hálás szívvel emlékeznek rá.

Fotó: Sümegi Tamás