Elkezdődik a balassagyarmati cserkészcsapat tagtoborzása. Középiskolás, illetve felnőtt érdeklődők jelentkezését várja az alakuló cserkészcsapat parancsnoka.

A körülbelül másfél év alatt kiépülő, kisiskolásokat is magában foglaló cserkészcsapat vezetői rétegének felépítése az első állomás a működőképesség felé, ezért a toborzás elsődleges célcsoportja a középiskolás korosztály, de szükség van felnőtt segítőkre is.

– A jelentkező fiatalok vezetőképzésen vesznek részt, tanulnak például gyermeklélektant, motivációs technikákat – mondja Klukon Vajk Gergely, segédtiszt-jelölt. – Akik most csatlakoznak, már velünk tartanak az áprilisi tanyázásra, egy háromnapos rendezvényre Horpácson, a cserkészévet pedig egy többszáz fős találkozóval zárjuk közösen a X. cserkészkerületi cserkészekkel, tíz napos erdei táborozás keretében.

A csapat felépítésben kiemelt szerepe van a vezetőknek, ők szervezik a programokat, vezetik az őrsi gyűléseket, terelik fiatalabb társaikat. Egy működő szervezetben hetente találkoznak az őrsök tagjai, rendszeresek a raj- és csapatakciók.

– A cserkészet egy életút. Az elsődleges célja a kortárs fiatalok kötelesség- és felelősségtudatának a megerősítése. Tízpontos törvényünk foglalja magába az értékrendünket. Játék- és élményalapú foglalkozásokat alkalmazunk, ezáltal olyan képességek fejlődnek ki társainkban, amelyekre egész életükben támaszkodhatnak. A cserkészek barátságosak, erősen kötődnek a természethez, kreatívak… Izgalmas és szép gyerekkort töltenek együtt a szabad ég alatt. Sátortábort építenek, túráznak, énekelnek, táncolnak, métáznak. Együtt vállalnak önkéntes munkát, díszőrséget állnak, fesztiváloznak, bejárják az országot, bejárják a világot – magyarázza a cserkészmozgalom lényegét Klukon Vajk Gergely.

A cserkészet története 1907-ben kezdődött, amikor Lord Baden-Powell brit tábornok megszervezte az első cserkésztábort, majd nem sokkal később lefektette a mozgalom alapelveit. A legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalom több mint 30 millió követőt tömörít magába 161 országban, a Magyar Cserkészszövetségnek 16 ezer tagja van. Az önkéntes és vallásos mozgalom célja az életre való, felelős ember kinevelése, önnevelés útján az Isten felé való növekedéssel. A tízpontos cserkésztörvény a becsület, a kötelességteljesítés, a testvériesség, a segítőkészség, a lovagiasság, a természetszeretet, az engedelmesség, a vidámság, a takarékosság és a tisztaság erényét hirdeti. A cserkészet jellegzetessége az egyenruha nyakkendővel és kalappal, jelvénye a liliom.

A toborzás és az alakuló csapat vezetője Klukon Vajk Gergely, segédtiszt jelölt, az ELTE informatika szakos hallgatója, önkéntes ifjúsági nevelő.

Elérhetőségek:

e-mail: vajk.geri@gmail.com
mobil: 70/661-0792

A fotók forrása: Magyar Cserkészszövetség