A kiemelkedően tehetséges fiatalok kibontakoztatása nemzetstratégiai feladat, ezért a tehetségsegítést szolgáló programok hatékonysága érdekében a Kormány létrehozta a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot. Ember Csaba közel tíz éve, a Magyar Zeneiskolák Szövetségének elnökeként kapcsolódott be a munkába. A szakmai vezetést végző Koordinációs Fórum tagjaként részt vesz az éves stratégiai célok kidolgozásában, a pályázati előkészítő munkában. A tehetséggondozás alapvetően határozza meg szakmai pályafutását.

– A zeneiskola eleve tehetséggondozó intézmény – mondja Ember Csaba. – Az A osztályosok zenei befogadók lesznek, a B osztályosok azok, akik zenei pályára készülnek. A Zene Határok Nélkül kurzusai is a tehetséggondozásról szólnak, s bár eredetileg fiatal amatőr zenészeknek indítottuk, ez már a második alkalommal megváltozott. Ha sikerül összeírni, hogy a nálunk táborozók közül hányan lettek országos, világhírű művészek, a lista nagyon hosszú lesz. Remélem, lesz alkalmam publikussá tenni a névsort.

A zenetanulás már önmagában segíti a képességkibontakoztatást. Mi ennek a magyarázata?

– Kodály abból a felismerésből indult ki, hogy a zenei tevékenység egy teljesebb agytevékenységet eredményez, vagyis az élet minden területén megmutatja fejlesztő hatását. Így a Kodály-módszer komplex nevelési rendszer. Angliában a zenei képzésben való részvétel plusz pontként számítódik be a felsőoktatási felvételi rendszerben, és számos munkahely is előnyként kezeli a zenei képzettséget az állásra jelentkezők esetén, mert bizonyított, hogy aki zenét tanult, komplexebb a gondolkodása, jobban tud csapatban dolgozni…

Kitágítva a témakört, miért kulcsfontosságú a tehetségeket segíteni?

– Mert a tehetségek adják azt a pluszt, amitől a gazdaság is fejlődik. Ha nem támogatjuk őket, a világban jutunk kevesebbre. Az élet minden területén meg kell találni őket, mert azzal az egész társadalom életminősége lesz jobb. Az Országgyűlés 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére azon az alapelven, hogy a kiemelt tehetségek támogatása erőforrást jelent a társadalom egészére vonatkozóan. Ezzel összhangban törvény írja elő, hogy minden gyereknek joga van felismertetni a tehetségét. A tehetségsegítő programok ezt a kulcsfontosságú célt komplexen támogatják. Nemcsak magát a tehetséges fiatalt segítik, aki például a világ 66 legnevesebb egyetemére kaphat ösztöndíj támogatást, de az is fontos, hogy legyen fóruma tapasztalataik megosztásának. Az intézményeknek, a pedagógusoknak is együtt kell működni abban, hogy akinek a tehetsége egy bizonyos területen már megmutatkozott, megkapja a lehetőséget, hogy az idejét azzal az elfoglaltsággal töltse, amire a jövője épül. És a szülőnek is segítségre van szüksége, hogy tudja, miben kell több lehetőséget, támogatást nyújtania tehetséges gyermeke számára.

Mindez a tehetség felismerésével kezdődik.

– A komplex tehetségsegítésnek az is része, hogy tanulmányok szülessek a témában. Alapvető, hogy a pedagógus fel tudja ismerni a tehetséget. Aki tehetséges, az általában több dologban is kimagaslik, de nagyon sokszor előfordul, hogy bizonyos területeken alulteljesít. Ilyenkor a felzárkózást kell segíteni, hogy az energia abban a tevékenységben összpontosuljon, amiben igazán kimagasló.

Ennyi pedagógiai sikerrel a háta mögött, mi a titok, Ön hogyan ismeri fel a kiemelkedőket?

– Nagyon nehéz. Lehet, hogy egy szemkontaktusban vagy egy gesztusban is benne van, de nincs erre recept. Aki tehetséges, annál látszik az elköteleződés. De az a fontos, hogy a születési hely ne döntse el, ki tud e futni a tehetség. Ezért jött létre országos hálózat.

A Nemzeti Tehetség Program a Kárpát-medence magyarlakta területeire kiterjesztve támogatja a tehetségsegítő intézmények, szervezetek munkáját, átfogva a képességterületek teljes spektrumát. A Program évente 300-350 ezer fiatal előrejutását segíti. 2019-ben 3.3 milliárd forintos keret állt rendelkezésre, az adófizetők közel 1.5 milliárd Forinttal támogatták egy százalékos felajánlásaikkal a Nemzeti Tehetség Programot. A támogatás ösztöndíjakban, eszközvásárlásban, a kutatómunka anyagi finanszírozásában, a tehetségek és tehetségsegítők közötti együttműködésekben stb. valósul meg. A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Kanyó Kinga