Aktív évet zárt 2019-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az elmúlt év legfontosabb eredményeit sajtótájékoztató keretében Szandai József, a NAK Nógrád Megyei Szervezetének elnöke összegezte.

  • A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara immár ötödik éve látja el a helyi földbizottsági feladatokat. Nógrád megyében a tavalyi évben 1040 földforgalmi ügyben döntött a földbizottsági feladatokat ellátó megyei elnökségünk. A 2019 januárjában hatályba lépett földforgalmi törvénymódosítással megvalósult a földbizottságok szerepének a megerősítése. Az új jogszabály megakadályozza a visszaéléseket, ezáltal igazságosabbá teszi a földforgalmi szabályozást. Átszervezésre került a falugazdász-hálózat. Jelenleg kevesebb, mint 70 körzetközpont működik jobban koordinált munkával, szervezettebb háttértevékenységgel. Megyénkben 1867 egységes támogatási kérelem elkészítésével segítették a gazdák számára a források elérését, ez mintegy 25 000 hektárra történő kérelembenyújtást jelentett, de egyéb szakmai ügyintézésben, tájékoztatásban is részt vettek. Több csoportos tájékoztatással, rendezvénnyel, kiadványokkal segítettük a gazdálkodókat. Szaktanácsadói hálózatunk szintén segíti a gazdák munkáját, ajánlások, monitoring egyaránt a sikeres gazdálkodást támogatják. Fontos terület volt az erdészeti szakirányítás új rendszerének kialakítása. A gazdák és vadászok közötti érdeksérelmek kezelésére a NAK az Országos Magyar Vadászkamarával együttműködve készítette el az egységes vadkárfelmérési protokollt, mely egységes, meghatározott tematika mentén történő vadkárfelmérést tesz majd lehetővé – emelte ki Szandai József, elnök.

A Kamara szakképzésben vállalt feladatait a törvény felhatalmazása szerint végzi. Nagy figyelmet fordít a pályaorientációra, melynek célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák népszerűsítése, az agrár-szakképzésbe történő beiskolázás elősegítése és a munkaerő-piaci igényekre való reagálás. Az új szakképzési törvény meghatározza a Kamara által ellátandó feladatokat, de mivel az előzetes egyeztetési folyamatban nem vett részt kellő súllyal, a következő évben szükségesnek látja egyes, a Kamara feladatköreit érintő rendelkezések módosítását.

A hetekben elfogadott törvényjavaslat értelmében egyes hatósági feladatok azon közigazgatási szervekhez vagy kamarákhoz kerülnek át, amelyeknek nagyobb érdekük fűződik az adott feladat ellátásához, így javítva a tevékenység végrehajtásának hatékonyságát. Az elfogadott javaslat értelmében 2020. január 1-től a NAK veszi át a családi gazdálkodók nyilvántartásával, a gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez a meg nem művelt területek igazolásával, valamint a mezőőri, hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását.

Sikeres petíció zárult le a KAP források megőrzése érdekében, közel 200 ezer aláírás összegyűjtésével. A következő időszaki Közös Agrárpolitika vonatkozásában a tagállami fejlesztési célkitűzéseket magában foglaló KAP Stratégiai Terv előkészítése már idén megkezdődött. Az Agrárminisztériummal kötött stratégiai megállapodás alapján a kamara felel a tervezés társadalmasításáért: az agrár- és élelmiszerszektoron belül bevonni a KAP Stratégiai Terv elkészítésébe a társadalmi, ágazati szereplőket is. A Kamara további stratégiai kérdésekben – CSMV koncepció, viharkárok, öröklési rendszer átalakítás, birtokrendezés stb. – is aktív szakértői, érdekképviseleti tevékenységet fejt ki.

A szolgáltatások területén bemutatott fejlesztések közé tartoznak a mezőgazdasági biztosítások, a talajvizsgálati, valamint tápanyag-gazdálkodási terv készítési szolgáltatások, illetve a MOL-NAK kedvezménykártya.

(kanyó)