Az önkormány azt szeretné, ha a MÁV fejlesztené a Balassagyarmat környéki vasutat.

A legutóbbi önkormányzati ülésen szóba került a vasút ügye is. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a MÁV-nál fejlesztési javaslatokat kezdeményezzen.

Javaslataikat öt pontban foglalták össze.

Menetrendi korrekció

A meglévő vonatok mellett induljon vonat 07:30-08:00h között is Vác, és Ipolytarnóc felé.

Az utolsó vonat Vác felé 19:00-20:00h közötti időpontban induljon.

A megszüntetett, egykoron jó elérhetőséget biztosító közvetlen budapesti járatokat, a népszerű sebesvonatokat állítsák vissza, tekintettel arra is, hogy Aszód állomás átépítése után a gyarmati szárnyvonalról érkezők gyaloglásra, aluljáró használatra kényszerülnek.

A sebes vonatok visszaállításának javasolt alternatívái:

  1. Optimálisan a korábbi menetrend szerint: hétköznap két vonatpár, vasárnap három vonatpár.
  2. Kompromisszumként hétköznap és vasárnap két-két vonatpár
  3. Legalább vasárnap késő délutáni, balassagyarmati indulással egy vonatpár.

A sebes vonatok visszaállítása.

Korszerű motorvonatok üzembe helyezése

A korábbi ígéretek szerint, az esztergomi vonal villamosítása után az onnan felszabaduló Siemens Desiro motorvonatok üzembe helyezését kéri a térségbe a testület.

A vasútállomás rossz állapotának megszüntetése

A javaslat hivatkozott arra, hogy a megye második legnagyobb városának egykori többemeletes állomásépülete 1945-ben megsérült, az elhamarkodottan lebontott helyett egy nyomorúságos ideiglenes épületet alakítottak ki.

„Különösen szomorú, hogy ebben még utas WC-nek sem jutott hely, a pályaudvaron elhagyott épületek állnak, az utasperonok kialakítása sem történt meg.”

A város intézkedést kér a vasútállomás korszerűsítésére, utas WC-k elhelyezésére, az állomás területének csinosítására, az üresen álló épületek hasznosítására pedig felajánlja együttműködését.

Pályaállapot javítása

Az anyag megállapítja, elmaradtak a térség pályaszakaszainak felújításai, szükséges lenne a 75-ös vonal rehabilitációjának folytatása, ennek el kell érnie Diósjenőig, és a munkát folytatni kell Drégelypalánkig. Drégelypalánk és Balassagyarmat között meg kell szüntetni a felesleges lassú jeleket, és végig vissza kell állítani a 60 km/h sebességet.

Ipoly-völgyi vasút újraépítése

Több mint 30 éve napirenden van az egykori Ipoly-völgyi vasút felélesztése, a Drégelypalánk és Ipolyság között 1963-ban felszedett 6,3 km-es szakasz visszaépítése. 2010-ben EU támogatással elkészült e szakasz megvalósíthatósági tanulmánya, de a szlovák oldalon a 2003-ban megszűnt szárnyvonali személyi közlekedés miatt ezek fiókba kerültek. A szlovák oldalon 2019. januárjában újraindult személyszállítás, ezt követően magyar részről kormányhatározat született a megvalósíthatóság ismételt megvizsgálására. A testület határozottan javasolja a kormánynak, hogy uniós források segítségével állítsa helyre ezt a határ menti regionális vasúti átkelési lehetőséget, amely lehetőséget teremtene a közvetlen Budapest-Zólyom közlekedésre is. Az Ipoly-hidak örvendetes újjáépítése során kialakult közös munka jó példát és gyakorlatot adhat a vasúti összeköttetés megvalósítására is.