„Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.” 1Móz 2,15-17

A bejelentett vészhelyzet miatt legalább naponta új intézkedésekről és azokhoz kapcsolódó rendelkezésekről hallunk. Ez egy megváltozott helyzet, amelyben az emberek biztonságát és egészséget már nem garantálják a megszokott szabályok, hanem újakra van szükség. A megváltozott helyzetből következő új rendet a többség el tudja fogadni. Sőt, talán mindenki érzékenyebb lett a szabályok betartására, mert most különösen látszik, azok a javunkat szolgálják. A szabályok áthágásának pedig következményei vannak. Rendnek kell lenni!

Az életünk és a társadalom megváltozott működése hirtelen rámutat, hogy a szabályok betartása, a rend fenntartása egyéni és társadalmi szinten nem az élet elrontásához, hanem éppen megtartásához járul hozzá. Ahhoz, hogy hosszú távon életünk, örömünk, boldogságunk, békességünk és munkánk legyen, egyszóval élni tudjunk. Most mindenki láthatja, hogy szabályok nélkül nincs élet. Nem csak a mai vagy ahhoz hasonló helyzetekben szükséges a szabályok betartása és a rend fenntartása. Az emberi életet kezdettől fogva szabályok védik.

Isten egy olyan világba teremtette az embert, amiről Ő maga többször is kimondta, hogy jó. A világ tökéletességét nem az adta, hogy szabályok nélkül és büntetlenül az ember kedvére garázdálkodhatott. Éppen ellenkezőleg! A tökéletesség abból fakadt, hogy az ember a megfelelő viszonyt tartja fenn az Istennel, a világgal és a másik emberrel. Egyszóval az Isten szabályai szerint él. A világtörténelem első szabálya így hangzott: „A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz.” 1Móz 2,16-17

A Biblia miközben hangsúlyozza, hogy a rendet kezdettől fogva szabályok határozták meg, azt is a tudtunkra adja, hogy az ember áthágta az Isten szabályát, és a rend felborult. A felborult rend lényege, hogy nem az Isten szabályihoz ragaszkodunk. Ezzel az emberi élet került veszélybe, ami magától a halál felé tart. A jelenlegi járvány csupán közelebb hozza azt, ami benne van az emberben: az élet nem belőlünk fakad!

Aki idáig eljut, annak igazi vigaszt és reménységet ad Jézus Krisztus: „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10,10) Jézus Krisztus követésében az a forradalmi, hogy általa az ember az Isten szabályaihoz és rendjéhez tér vissza, azaz magához a személyes Istenhez. Akinek pedig Jézus Krisztus által személyes kapcsolata van Istennel, annak Isten múlhatatlan örök életet ajándékoz ingyen kegyelemből. Itt és most. Mi lehet nagyobb bőség az Istennel való örök életnél?

Köszönöm neked Istenem, hogy a Te szabályaid a javamat szolgálják. Bocsáss meg, hogy egyáltalán nem, vagy csak részben vettem eddig Rólad tudomást. Segíts, hogy a gyakran rendetlen hétköznapokban a Te rended szerint akarjak és tudjak élni. Jézus Krisztusban követni szeretnélek Téged a hétköznapokban is! Segíts ebben! Ámen.

 Molnár Ambrus, református lelkipásztor