„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül” (Fil 3,20)

Tudtad, hogy a földi állampolgárságon kívül birtokolhatsz olyan állampolgárságot, amely nem csupán 70-80 évre vagy éppen kevesebbre, hanem örök életre szól? Pál apostol a filippibeli gyülekezetnek pont erről beszél, amikor azt írja levelében, hogy „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk.”  Isten Jézus Krisztusban olyan távlatot ad számunkra, amely túlmutat a nehézségeken, a földi léten, és a maradandóra, az elveszíthetetlenre irányítja az ember tekintetét, amelybe lehet kapaszkodni, amely valódi reménységet ad. Hiszen Isten örökkévaló távlatokban gondolkodik az ember felől, FELŐLED is. Éppen ezért szeretné, hogy te is rendelkezz mennyei állampolgársággal, hogy túl tudj látni a pillanatnyi helyzeteden, a problémáidon.

A mennyei állampolgárságba ugyan nem lehet beleszületni, nem automatikusan a miénk, nem száll szülőről gyermekre, de mindenkinek van lehetősége arra, hogy megkapja. És ezért nem a hatósághoz kell elmenni, hanem Jézus Krisztus állítja ki a számunkra.

Isten Jézus Krisztusban megnyitotta a menny kapuit. Azt az örök hajlékot, amelyet már Isten a kezdetektől fogva elkészített a Benne hívőknek. Jézus által újra lehet menni az Atyához. Helytől, időtől, körülménytől függetlenül van lehetőségünk őt megszólítani, tőle erőt, segítséget és vigaszt kérni. Hiszen Isten mindazoknak, akik Benne bíznak, akik átadták az életüket Neki, azokat az Ő jelenlétével ajándékozza meg. S ígéri ma is ugyanazt nekünk, mint amit egykor a tanítványinak: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

Köszönöm Istenem, hogy a földi állampolgárság mellett Te Jézus Krisztusban mennyei állampolgárságot is ajándékozol számomra. Köszönöm, hogy ez olyan állampolgárság, amely örök életre szól. Kérlek, add, hogy komolyan vegyem a Hozzád való tartozásomat. Add, hogy a nehéz helyzetekben is tudjak Benned bízni. Ámen!

Molnár Melinda, református lelkész