„Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki birokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte csípőjének forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. […] Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” 1Móz 32,25-29.31

Kiemelkedő események azok, melyek akár pozitív, akár negatív módon, de nagy hatást gyakorolnak az életre. Ezeknek az eseményeknek a dátumát megjegyezzük. Minden ember és minden közösség életében vannak fontos dátumok. Az emlékezet annál hosszabb, minél több emberre gyakorolt nagy hatást az adott esemény. A koronavírus ilyen. Az egész világra hatást gyakorol. Így biztosak lehetünk benne, hogy Magyaroroszágon sokáig emlegetni fogjuk 2020 február-márciusát.

Az Ószövetségben fontos eseményekkor nem a pontos dátumot, hanem a helyszínt vésték az emberek emlékezetükbe. Ezeket a helyszíneket meg is jelölik különféle nevekkel, máskor fizikai jelekkel is, attól függően, mi történt ott. Így olvasunk ma Penúélról, ahol Jákób színről színre látta Istent, mégis életben maradt.

A valódi és személyes találkozás Istennel, nyomot hagy az emberben. Ezt a nyomot Jákób valóságosan is érezte. Sánta lett egész életében. Egy új fejezet kezdődött. Tudott az ígéretről, ami nagyapján, Ábrahámon és édesapján, Izsákon keresztül most hozzá is eljutott. De ez az ígéret akkor vált személyessé, amikor találkozott az ígéretet adó Istennel. Jákóbnak a személyes találkozás mutatta meg, hogy Isten áldása nélkül nem élhet.

A találkozás nyomát testében viselte és új nevet kapott. A Bibliában a névnek rendkívül nagy jelentősége van. Identitást fejez ki. Jákób, akinek neve azt jelenti, hogy megcsal, becsap, új nevet kap. Izráel jelentése Istennel küzd. A személyes élete innentől összeforrt magával Istennel.

Ennek ellenére furcsa a történet. Van benne valami titokzatos kiszolgáltatottság és kiszámíthatatlanság. Mindez része az Istennel való találkozásnak. Mert a valódi találkozás szembesít bennünket Isten mindenhatóságával és a mi törékenységünkkel. Szembesít önmagunk alkalmatlanságával.

Micsoda örömhír, hogy az Istennel való találkozás ma is lehetséges, ami nem helyhez, hanem személyhez van kötve. Egyedül Jézus Krisztus a közvetítő, a közbenjáró Isten és ember között. A külső szorongattatás ellenére olyan fantasztikus időben élünk, amikor Jézus Krisztuson keresztül bárhol és bármikor Istenhez járulhatsz. A valódi személyes találkozás megmutatja törékenységünket és Istenre utaltságunkat. A megváltásban kínált új identitás pedig kitörölhetetlen nyomot hagy. Volt már személyes találkozásod? Miért ne kérhetnéd most?

Köszönöm neked Jézus Krisztus, hogy rajtad keresztül úgy találkozhatok Istennel, hogy életben maradhatok, sőt örök és múlhatatlan közösségem lehet Veled! Kérlek mutasd meg magad Nekem! Könyörgök hozzád én is új életért, új identitásért. Te változtass olyan módon, ami a Te akaratoddal megegyezik. Ámen.

Molnár Ambrus, református lelkipásztor