A Balassagyarmati Járási Ügyészség által elrendelt közvetítői eljárás elérte célját, a rongálás vétségét elkövető fiatalok ugyanis megállapodtak a sértettel, kétkezi munkájukkal jóvátették az általuk okozott sérelmet, így a bírósági felelősségre vonást is elkerülték.

Az eljárás adatai szerint 2018. november 24-én 16 óra körüli időpontban a két fiatalkorú gyanúsított több barátjukkal együtt focizott egy bátonyterenyei iskola mögött lévő, a városi önkormányzat által üzemeltetett műfüves sportpályán.

Miután besötétedett, a fiúk fel akarták kapcsolni a pálya világítását, mert tovább szerették volna kergetni a bőrt. A két fiú kinyitotta az elektromos kapcsolószekrényt, azonban annak belső áramkapcsoló részét zárva találták, emiatt azt elkezdték feszegetni, majd rugdosni, hogy kinyissák, míg annak ajtaja letört. Ezt követően a fiúk megpróbálták felkapcsolni a világítást, de miután a szekrényben áram alatt lévő kapcsoló nem volt, nem jártak sikerrel.

A fiatalkorú elkövetők a sértett önkormányzatnak 120.000 Ft kárt okoztak, cselekményük ezért rongálás vétségének a megállapítására alkalmas.

A nyomozás során a bűncselekmény elkövetését beismerő, azt megbánó magatartást tanúsító gyanúsítottak kérték az ügyben közvetítői eljárás lefolytatását, amihez a sértett önkormányzat is hozzájárult. A közvetítői eljárást – ami egy konfliktuskezelő eljárás, amelynek célja, hogy a sértett és az elkövető között független közvetítő bevonásával a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő írásbeli megállapodás jöjjön létre – ezért a Balassagyarmati Járási Ügyészség elrendelte.

A közvetítő, a Nógrád Megyei Kormányhivatal pártfogó felügyelője a mediációs eljárást eredményesen folytatta le. A felek sikeresen megállapodtak, okán annak is, hogy az önkormányzat nem pénzbeli kártérítést kért jóvátételként, hanem azt, hogy a fiatalok közmunkát végezzenek, a település közterületeinek tisztán tartásában vegyenek részt.

A gyanúsítottak a megállapodásnak eleget tettek, erre tekintettel a Balassagyarmati Járási Ügyészség a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvá tevő gyanúsítottakkal szemben az eljárást megszüntette.