Az önkormányzat 2017-ben új díjat alapított: a Balassagyarmat Közösségéért elismerést azok a városhoz kötődő személyek vagy közösségek kaphatják, akik önkéntes tevékenységükkel, szervező munkájukkal hozzájárultak a város életminőségének javításához, környezetének megszépítéséhez, értékeinek megóvásához. Az idén Krasznai Kázmér, a Református Egyházközség és a Titan Angels Motorsport és Szabadidő Szervező Egyesület részesült a kitüntetésben. Ezúttal a Balassagyarmati Református Egyházközséget mutatjuk be Kedves Olvasóinknak.

Az első református lelkipásztorok több mint négy évszázaddal ezelőtt érkeztek városunkba. A templom 1904-ben épült, önálló anyaegyházközségként 1911-től működik a Balassagyarmati Református Egyházközség. Tágabb értelemben tehát négyszáz, szűkebb értelemben pedig több mint száz éve közösségalakító tényező városunkban a reformátusság.

– A gyülekezet megalakulása elsősorban nem emberi tervezés eredménye volt, hanem Isten akarata – mondja Molnár Ambrus, református lelkipásztor. – A gyülekezet azonban egy fizikai közösség is. Istennek általunk az a célja, hogy a kizárólag Jézus Krisztusban kapható új életét és az ebből következő új emberséget hirdesse és élje. Ezt igyekszünk a mai ember nyelvén, tapasztalatain és érdeklődésén keresztül közvetíteni a legváltozatosabb formákban.

Reformátusok és nem reformátusok egyre növekvő számban vesznek részt a közösségi programokon. A nyári napközis hittantáborok vagy a balatoni református ifjúsági tábor tizenöt éves múltra tekintenek vissza, 2017-től a balatoni együttlétek többgenerációs programmá alakultak. A határon túli vidékekre szervezett honismereti zarándokutak, a kulturális rendezvények, megemlékezések, kerekasztal beszélgetések, közösségi napok vagy a tavaly először megjelent Evangélium a bástyán című saját kiadvány érzékeltetik azt a pezsgő közösségi életet, mellyel a Református Egyházközség Balassagyarmat lelki-szellemi életét gazdagítja. Emellett modern, korszerű és fenntartható terek is kialakításra kerültek a találkozások számára.

– A fejlesztéseket leginkább pályázati forrásokból fedezzük, illetve önkéntes adományokból egészítjük ki. Isten segítségével, a kínálkozó lehetőségeket megragadva, az elmúlt 20 évben mintegy 100 millió forint értékű fejlesztés történt. A templom, az imaterem és a parókia megépülése óta nem volt ilyen mértékű fejlesztés a gyülekezet életében. A 20. század második fele fizikailag és lelkileg is nehéz időszaka volt a gyülekezetnek. Amikor a családunk 2000-ben megérkezett, hónapokig dobozok között és tábori ágyakon aludtunk az imateremben, míg beköltözhető állapotba hozták a parókiát. Aztán elindult a lelki és fizikai építkezés. Ennek eredménye a növekvő istentiszteleti létszám, a hétközi alkalmak, a közösségi együttlétek, fizikailag pedig két épületrész, a templom, az imaterem és parókia felújítása, gyülekezeti kisbusz, műfüves focipálya és kerti szaletli, illetve eszközbeszerzések. Rendkívül nagy hála van bennünk! A legfontosabb célunk a továbbiakban is az evangélium hirdetése, hogy a mulandóságban élő ember a Jézus Krisztusban elérhető személyes örök élettel találkozzon. Vágyunk arra, hogy lássuk, hogyan hoz helyre Isten életeket, kapcsolatokat, hogyan változtat meg embereket az evangélium által. Hogyan ad reményt a reménytelenségben. Ehhez igyekszünk továbbra is minden körülményt megteremteni. Vágyunk arra, hogy minél többen szolgálóként is bekapcsolódjanak ebbe a küldetésbe! Természetesen vannak további fejlesztési terveink is. Szeretnénk megújítani a templom előtti teret. A tervezés már el is kezdődött – összegzett Molnár Ambrus.

Kanyó Kinga