BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Kulturális Bizottsága

2020. ÉVI KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZATA

A pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismerni és segíteni a helyi kultúra és közművelődés terén munkálkodó egyesületek, szervezetek, alapítványok és közösségek tevékenységét azzal, hogy részükre

egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt.

Pályázhatnak mindazok a bírósági nyilvántartásba vett egyesületek, szervezetek, amelyek kulturális, közművelődési célú rendezvények szervezésével és lebonyolításával, valamint kiadványok kiadásával hozzájárulnak a város kulturális hagyományainak ápolásához, közösségi életének fejlődéséhez.

Pályázni lehet minden olyan kulturális esemény támogatására, melyet 2020. január 1-je és 2020. március 11-e között valósítottak meg, vagy amelynek megvalósítását 2020. július 1-je és december 31-e közötti időpontra tervezik. A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos – hatályos jogszabályok szerinti – védelmi intézkedések betartása és betartatása a szervező felelőssége.

A pályázatokat melynek tartalmaznia kell a pályázati esemény részletes leírását, két példányban kell benyújtani – a Kulturális Bizottság által kiadott pályázati adatlapon – a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalának, Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhető a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán vagy a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ információs szolgálatánál, elektronikus formában letölthető a www.balassagyarmat.hu internetes oldalról a Hirdetmények, pályázatok menüpont alatt.

Azok a pályázók, akik az előző évben megkapott támogatásról a szerződésben vállalt kötelezettségük ellenére sem számoltak el, valamint a pályázatot nem az előírt adatlapon adják be, a kulturális pályázatának 2020.évi keretéből nem támogathatók. A pályázat keretén belül azok a pályázók részesülhetnek előnyben a támogatás megítélésénél, akik a megjelölt pályázati cél megvalósításához saját vagy egyéb forrással is rendelkeznek, és arról nyilatkoznak.

A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város Polgármestere szerződést köt. Ennek alapján az elnyert összegről részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai beszámolót, a megvalósítást részletezve, illetve a számlákkal igazolt, tételes pénzügyi elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje:   2020. június 29. (hétfő)

Az elbírálás végső időpontja:                  2020. július 6. (hétfő)