BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERÉNEK

PÁLYÁZATA SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerni és segíteni a helyi sportélet terén munkálkodó társadalmi szervezetek, alapítványok és egyéb közösségek tevékenységét azzal, hogy részükre

2020-ban egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt.

Pályázhatnak mindazok a társadalmi szervezetek, akik sportrendezvények szervezésével és lebonyolításával hozzájárulnak a városi sportélet hagyományainak ápolásához, közösségi életének fejlődéséhez.

Pályázni lehet minden olyan sportesemény támogatására, melyet 2020. január 1-je és 2020. március 11-e között valósítottak meg, vagy amelynek megvalósítását 2020. július 1-je és december 31-e közötti időpontra tervezik. A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos – hatályos jogszabályok szerinti – védelmi intézkedések betartása és betartatása a szervező felelőssége.

A pályázatokat két példányban kell benyújtani a meghatározott pályázati adatlapon a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhető a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán vagy a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ információs szolgálatánál, elektronikus formában letölthető a www.balassagyarmat.hu internetes oldalról a Hirdetmények, pályázatok menüpont alatt.

Azok a pályázók, akik az előző évben kapott támogatással a szerződésben vállalt kötelezettségük ellenére sem számoltak el, valamint a pályázatot nem az előírt adatlapon adják be, a sportrendezvények pályázatának 2020. évi keretéből nem támogathatók.

A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város Polgármestere szerződést köt. Ennek alapján az elnyert összegről részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai beszámolót, a megvalósítást részletezve, illetve a számlákkal igazolt, tételes pénzügyi elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje:      2020. június 29. (hétfő)

Az elbírálás végső időpontja:                    2020. július 6. (hétfő)