PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat, megtekintett állapotban:

3199/1 hrsz-ú                     Török Ignác utca 23. szám alatti    594 m2,

3199/3 hrsz-ú                      Török Ignác utca 27. szám alatti    606 m2,

3199/4 hrsz-ú                      Török Ignác utca 29. szám alatti    606 m2,

3199/5 hrsz-ú                      Török Ignác utca 31. szám alatti    606 m2,

3199/6 hrsz-ú                      Török Ignác utca 33. szám alatti    606 m2,

3199/7 hrsz-ú                      Török Ignác utca 35. szám alatti    606 m2,

3199/8 hrsz-ú                      Török Ignác utca 37. szám alatti    635 m2.

Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan.

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egyösszegben kell megfizetni.

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Az ingatlanok (egyedi) közműbekötésekkel nem rendelkeznek, azonban az ivóvíz- szennyvíz, elektromos áram, gáz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik.

Az eladásra meghirdetett ingatlan további hasznosítása a városrendezési tervben foglaltaknak megfelelően a kertvárosias lakóterület (KEL) területre vonatkozó előírás szerint történhet.

A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12..) kell benyújtani

július 17. 12.00 óráig

beérkezőleg, melynek tartalmaznia kell:

  • pályázó nevét, címét, személyes adatokat (jogi személy, jogi személyiséggel nem           rendelkező gazdasági társaság esetén adószámot, nyilatkozatot, hogy nem áll csőd- vagy        felszámolási eljárás alatt),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül,

július 21-én 13,30 órakor.

Amennyiben egy ingatlanra több vételi ajánlat érkezik, a nyertes pályázó személyének kiválasztása sorsolással történik.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető (telefonszám:/35/-505-977).

dr. Varga Andrea

jegyző