Tájékoztatom a város választópolgárait és a városban működő civil szervezeteket, hogy a Képviselő-testület a 2020. júliusi ütésén tárgyalja Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. lI. félévi munkatervét.

Kérem a város választópolgárait és civil szervezeteit, hogy a Képviselő-testület ülésén tárgyalandó napirendek munkatervi javaslatának összeállításához Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(lV.01.) önkormányzati rendeletének 9.§ í5) bekezdése alapján tegyenek javaslatot.

Javaslatukban szíveskedjenek megjelölni a témakört, a tárgyalás időpontjának hónapját, a meghívandó személyeket, továbbá, hogy a javaslatot melyik bizottság tárgyalja.

Munkatervi javaslatát legkésőbb 2020. július hó 15. napjáig szíveskedjen írásban eljuttatni a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és lgazgatási Osztályára, vagy a pmester@balassagyarmat.hu e-mail címre meg küldeni.

Csach Gábor polgármester