Tisztelt balassagyarmati polgárok, és civil szervezetek!

A városban keletkezett inert hulladékok (út- és épületbontásokból származó kő, tégla, beton) kezelése régóta megoldatlan problémánk.

A Green-Goes Kft. a déli iparterületen, a gázfogadó állomás mellett működő telephelyén  szándékozik egy beruházást követően a begyűjtött inert hulladékot zúzalék alapanyagként felhasználhatóvá tenni. A terület jelenlegi besorolása kereskedelmi-szolgáltatási gazdasági övezet. A fejlesztés megvalósíthatóságának a környezetvédelmi és más hatósági engedélyek beszerzése mellett az, hogy a terület ipari gazdasági övezetbe legyen sorolva, mint a vele szomszédos déli iparterület.

Mivel önkormányzatunknak hosszú idő óta tervezett fejlesztési elképzelése volt az inert hulladék helyben feldolgozásának lehetővé tétele, ezért azzal összhangban van a vállalkozói szándék. Az építési övezet módosítását kezdeményezzük.

Ezzel a tájékoztatóval a kérdést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján  partnerségi társadalmi egyeztetésre bocsátjuk. Kérjük, akinek véleménye van a szabályozás módosításával kapcsolatban, az szíveskedjék véleményét megküldeni a pmester@balassagyarmat.hu e-mail címre, legkésőbb 2020. július 24. (péntek) 12.00 óráig beérkezőleg.

A módosításhoz kapcsolódó tervdokumentáció a https://balassagyarmat.hu/hirdetmenyek/ menűpont alatt megtekinthető.

Csach Gábor

polgármester