Szeptembertől iskolaőrök teljesítenek szolgálatot a köznevelési és szakképzési intézményekben. A balassagyarmati általános iskolák és gimnáziumok egyikében sem indokolt a biztonsági szolgálat bevezetése, a szakközépiskolákban egységesen mindenhol jelen lesz az iskolaőr.

Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy az iskolaőr szolgálat kérvényezése az intézményvezetők és a Tankerület álláspontjának egyeztetetésével történt. A balassagyarmati általános iskolák egyikében sem indokolt a szolgálat bevezetése, ugyanakkor nyolc, a Tankerület fenntartása alá tartozó település intézménye kérvényt nyújtott be.

  • A köznevelési intézmények maguk dönthettek arról, igénylik-e az iskolaőrséget. Mindannyiunk közös érdeke, hogy intézményeinkben zavartalanul, rendben folyhasson az oktató-nevelő munka. Az iskolaőrség már a megelőzés szintjén is sokat tehet azért, hogy a konfliktusokat – diák és diák, tanár és diák, valamint pedagógus és szülő között – minimalizálni lehessen – tette hozzá az igazgató.

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum esetében szeptembertől mind a nyolc tagintézményben szolgálatot teljesít majd iskolaőr, így Balassagyarmaton a Mikszáthban, a Szondiban és a Szent-Györgyiben is lesz biztonsági szolgálat.

  • A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum vezetése kérte, hogy minden iskolája kapja meg ezt a biztonságot nyújtó lehetőséget. A Szent-Györgyi első körben kimaradt volna ebből, de végül a többihöz hasonlóan itt is szolgálatot teljesít majd iskolaőr – közölte Gembiczki Ferenc, a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum kancellárja.

A kancellár az erőszak iskolában való megjelenését elfogadhatatlannak tartja, ezért is üdvözölte az iskolaőrök rendszerét, amelyet prevenciós eszköznek tart, és meggyőződése szerint arra igenis alkalmas lehet, hogy megakadályozza az olyan eseteket, amikor a szülő gondolja úgy, hogy majd igazságot tesz – akár fizikai erőszakot is alkalmazva – a tanulók közt.

Az iskolaőrök a várakozások szerint a rendészeti felkészültségükkel, egységes irányításukkal, és formaruhájukkal a jelenlegi portaszolgálatok diszpécser-jellegén túl hatékony feladatellátásra lesznek képesek. Kirívó esetek a jelenlétüket szerencsére egyelőre nem teszik szükségessé, de pont a jelenlétük, magabiztos fellépésük lehet az, ami az erőszakot az iskolák falain kívül tartja – fogalmazott Gembiczki Ferenc. Hozzátette: az egyik balassagyarmati tanintézetükben, a Szondiban már az évekkel ezelőtt bevezetett elektronikus beléptető-rendszer is jó szolgálatot teljesít, ennek köszönhetően a szülők is nyugodtabbak lehetnek az ott valóban a tanulással foglalkozó gyermeküket illetően.

Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább szükség van. Az állami intézményfenntartók felmérése és az intézményvezetők kérése alapján az ősszel 491 állami fenntartású intézmény feladatellátási helyén indul el az iskolaőrség működése, ezek közül 288 köznevelési és 203 szakképzési intézmény – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A közlemény szerint az intézményi kör a későbbiekben változhat, előfordulhat, hogy egy intézményben egy idő után okafogyottá válik az iskolaőr jelenléte, míg más iskola – amennyiben ezt kéri – bekerülhet az iskolaőrség által érintett intézményi körbe. A Minisztérium arra is emlékeztet, hogy a törvényjavaslat parlamenti vitája során abban minden párt egyetértett, hogy nincs helye az iskolában semmiféle erőszaknak, sem a diákok között, sem a pedagógusok és a diákok között nem tűrhető ennek semmilyen formája.

Kanyó Kinga