A kontinens nem csak vallásos hitét, de már önmagába vetett hitét is elvesztette. Kinek az érdeke a hagyományos Európa felszámolása? Az európai jövőért aggódó polgárok kötelező olvasmánya Győrfi Károly új könyve.

„Sajnos Európa az utóbbi évtizedekben a posztkeresztény korszakba lépett. Bár a közép-kelet-európai országokban sokkal jobb a helyzet, mint Európa nyugati felén, az elvilágiasodás folyamata Európa keleti részén is halad előre. Pedig a keresztény társadalmi tanítás ma, a 21. század elején, nagyon is időszerű, talán időszerűbb, mint korábban bármikor” – ezzel a felütéssel kezdi friss, ötödik könyvét (Püski Kiadó) a szerző, aki előző két, méltán elismerést aratott kötetéhez – Keresztényüldözés a 21. század elején (2015), Európa értékrendi válsága, úton a vég felé (2017) – hasonlóan ezúttal is súlyos témával foglalkozik, gyakorlatilag összefoglalja és kibővíti eddigi munkásságát.

A mindennapokat nyitott szemmel megélők számára nem kétséges, az öreg kontinens valóban haldoklik, minden oldalról kíméletlen és összehangolt támadás éri a hagyományos európai életformát, amelyre méltán vagyunk (voltunk?) olyan büszkék, mi, európaiak. Mára nyilvánvaló vált, ha minden a jelenlegi mederben halad tovább, néhány évtizeden belül elpusztul a mai Európa és olyan világ köszönt ránk, amelyek a legrosszabb rémálmainkon is túltesznek.

Győrfi Károly nem aprózza el az elemzést, rendkívüli gondossággal szerkesztett, alapos és tényszerű munkája adatokkal és idézetekkel gazdagon megerősítve építi fel a veretes tanulmányt. A témához méltóan súlyos és fájdalmas mondatok tárgyalják 372 oldalon a szomorú helyzetet.

Részletesen foglalkozik a kereszténység súlyával és befolyásával, a keresztényellenességgel, az értékrendi válsággal, a bevándorlással-bevándoroltatással, a vezető politikusok felelősségével (illetve inkább felelőtlenségével). Bemutatja az iszlám lényegét, de nem csupán mint vallást, hanem mint civilizációt, kultúrát, gondolkodásmódot ismerteti. Elemzi annak az öt nyugat-európai országnak a helyzetét, amelyek a legközelebb állnak a nemzethalál bekövetkezéséhez.

A szerző a legtöbbet azon tépelődött, bekerüljön-e „A keresztény egyházak vezetési válsága” című fejezet a kötetbe. „Amikor szóvá teszem, mintegy pellengérre állítom a visszásságokat, vajon az őszinte tájékoztatás, a saját magunkba nézés, az önvizsgálat szükségességének ösztönzése helyett, nem piszkítok-e a saját fészkünkbe?„ – teszi fel a kérdést és elismeri, hívő emberként sem tudja a helyes választ. Az olvasó biztosan hálás lesz ezért az ötven oldalért (is), mert máshol nem igen fellelhető, felettébb elgondolkodtató tényeket ismerhet meg.

Európának ébredésre, megtérésre, feltámadásra, újjászületésre van szüksége. Egyetlen ország és a kontinens sem maradhat meg, ha önmaga ellen fordul.  Mit tegyen ilyen helyzetben a mindennapok embere? Higgyen Istenben, de legfőképpen cselekedjen, mert Jakab apostol szerint cselekedet nélkül a hit halott.

Európa felszámolásának fő tényezői: az európai jövőért aggódó polgárok kötelező olvasmánya Győrfi Károly értékes könyve.

(szilágyi)