A napokban adta át a stafétát dr. Bók Szilvia, a Balassi Bálint Gimnázium leköszönő igazgatója. Kinevezésével korszakváltást élt meg a régió egyik legmeghatározóbb intézménye. Öt évvel ezelőtti terveiről, az útközben szerzett tapasztalatokról és a konkrét eredményekről beszélgettünk.

Bók Szilvia Sajószentpéteren született, a miskolci Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, majd a Pécsi Tudomány Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Ugyanitt, az Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskolában Prof. Dr. Szépe György tanítványaként a szájpadhasadékos gyermekek fájdalommentes vizsgálatához készítette el a magyar nyelvi sztenderdizálást, s ebben a témában védte meg doktori disszertációját. Kutatói ösztöndíjjal Finnországban tanult, de tanulmányi ideje alatt a MTA ösztöndíját is elnyerte. Az ELTE-n drámapedagógus, az Esterházy Károly Egyetemen mentor tanári, a BME-n közoktatás vezetői szakokon is diplomázott. Kutatótanár, szakvizsgázott pedagógus. Az Oktatási Hivatal tudományos szakmai szakértőjeként tíz éve tankönyv- és eszközfejlesztésben vesz részt. Balassagyarmaton hozta világra három gyermekét, Adorjánt, Jázmint és Balázs Nimródot.

„ A tíz év, amit kinevezésem előtt, 2006-tól, tanárként a Balassiban eltöltöttem, nagyon fontos időszaka volt annak, hogy megismerjem a szervezetet, a diákok, pedagógusok igényeit, képességeit. Azt láttam, hogy nagyon sok minden változik, amivel lépést kell tartani, hiszen a tanulási stratégiák teljesen új irányokat vettek, és infrastrukturális-innovációs fejlesztésekre is szükség van. Az intézmény érdekében indultam el a pályázaton.”

Ha valaki öt évvel ezelőtt látogatott el utoljára a Balassiba, ma újra belépve, számos változást észlel. A szemnek látható rétegekben sor infrastrukturális fejlesztés: az új épület külső szigetelése, a nyílászárók cseréje, az épület vizes blokkjainak a felújítása, a tornaterem, a díszterem, a kávézó helyiség, a tanári fogadó, a földszinti aula teljes megújulása. A kevésbé látványos rétegekben számítógéppark fejlesztés, tanári szobát és tantermeket, informatikai rendszert érintő fejlesztések; Origo Nyelvi Centrum, a kéttannyelvű oktatás bevezetése, az Európai Tehetségpont akkreditálása, egyetemekkel való együttműködési szerződések, lengyelországi testvériskolai kapcsolat kiépítése, az ipolysági testvérkapcsolat felélesztése, számos oktatásfejlesztési projekt, ösztöndíjprogramok, a jótékonysági bál újraélesztése, Balassit Támogató Kör létrejötte…

„Amit a vezetői pályázatomban célként kitűztem, azt maradéktalanul megcsináltam. A lehetőségek persze mindig meghatározzák a megvalósulást. De sok mindenben segítségemre voltak a pályázati lehetőségek, vagy a fenntartó, a város vezetői, a támogatóink, akik mind balassis diákok voltak. Óriási ereje a gimnáziumnak, hogy mindenkinek van személyes kötődése az intézményhez.”

A Balassi 2018-ban a kiemelkedő pedagógiai teljesítményű iskolák rangsorában az előkelő, országos 17. helyezést foglalta el. A tanulói létszám öt év alatt több mint 100 fővel emelkedett. Az intézményben folyó munka szakmai megítélése több pozitív visszajelzést kapott.

„Kifejezett célom volt, hogy a munka és a tanulás körülményei a lehető legjobbak legyenek, és hogy e tevékenységeket minden lehetséges eszközzel, módon megkönnyítsük. A pedagógusok esetében az volt a fontos, hogy nagyon jól megtanuljanak együtt dolgozni. A diákok számára azt tartottam fontosnak, hogy kapják meg a lehető legjobb minőségű felkészítést, de közben éljenek olyan helyen, ahol boldog időket tölthetnek. Élhető terekre van szükség az iskolákban.”

Külső-belső megújulásra való törekvések és lépések, bátor innovációk, modernizálás, a szervezeti működés új pedagógiai-emberi perspektívából eredő átértelmezése – talán így lehetne kulcsszavakba tömöríteni öt év vezetői tevékenységét. Igazságos mérleget csak az idő ura készít, de önkritikus szemlélettel már ma is mutat valami fontosat a tükör.

„Igaz, a gimnázium előnyben van a többi iskolával szemben, mert nagyon jó diákjaink vannak, és ez adja a vezető egyik legnagyobb erősségét, hogy a humán erőforrás területén sikeres döntéseket tudjon hozni. De ezt a területet mindenképp meg kell erősíteni. Másrészt, ha tehettem volna, akkor több időt adtam volna azokra a lehetőségekre, amikor szakmai fejlődést tudnak megvalósítani a kollégák. Kevesebb óraszám, több idő a szakmai műhelymunkákra. Mindezek nem csak a Balassit érintő kérdések, és vannak a probléma kezelésére törekvések, komoly kompenzáció indult el, de ehhez több időre van szükség.”

Az életszakaszok váltásai sokkal inkább minőségi, és kevésbé helyrajzi kérdéseken dőlnek el. Vajon kiknek a társaságába, milyen feladatok felé veszi az irányt a Balassi most leköszönő igazgatója, s vajon mit visz magával Balassagyarmatról?

„Az emberi tapasztalatok megfizethetetlenek. A szakmaiak szintén. Értékalkotó embernek érzem magam, az élet minden területén az építő emberek közé szeretnék tartozni. Nagyon szép feladatokkal talált meg az Oktatási Hivatal, emellett kiemelten tehetséges diákok oktatásában vállaltam vezető szerepet. Izgalmas lehetőségek nyíltak meg előttem.”

A balassis diákoknak búcsúajándékot hagy dr. Bók Szilvia, volt igazgatónő. A Talentum tanulói ösztöndíjprogramban három tudományterület kiemelkedő tehetségeit díjazza a kuratórium. Az igazgatónő támogatásával, a Talentum Plusz díjat e három diák közül az kapja, aki nemcsak önmaga boldogulásáért, karrierjéért tanul, de tudásmegosztó szerepe, valamint segítőkészsége és közösségi felelősségérzete miatt kortársai is nagyra becsülik, elismerik és szeretik.

Kanyó Kinga