Mi tarthatja helyben a vidéki fiatalokat? Milyen tényezők befolyásolják elvándorlási hajlandóságukat? Milyen gondokkal, problémákkal szembesül egy nógrádi fiatal, s milyen kihívásokkal néz szembe Nógrád megye – többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Kárpát-medencei generációkutatási projekt, melynek égisze alatt lezárult a Református közösségfejlesztő gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért című kutatás. A záró konferenciára az Együtt Európáért Alapítvány szervezésében került sor Balassagyarmaton.

A Kárpát-medencei generációkutatás célja, hogy több tudományterületen végzett empirikus kutatási eredmények alapján átfogó képet nyújtson a jelenkori generációról, illetve azokról a kiemelkedően fontos szempontokról és jelenségekről, melyek e generáció jövőjét elemi szinten meghatározzák.

A balassagyarmati záró konferencia résztvevői által megszólaltak politikai, gazdasági, egyházi vagy tudományos szempontok, az anyaországi egyházi képviselőkön kívül erdélyi és felvidéki református egyházak is képviseltették magukat.

A kerekasztal beszélgetés moderátora, Lomniczi Júlia bevezetőjében a megtartó közösségek fontosságát, ezzel összefüggésben az egyházak szerepét hangsúlyozta. Molnár Ambrus, a Balassagyarmati Református Egyházközség lelkipásztora az egyház közösségépítő erejéről beszélt.

Az egyháznak nem lehet az elsődleges célja a fiatalok helyben tartása, de mint megtartó közösség, betöltheti ezt a funkciót, hisz az egyház olyan közösségalkotó tényező, amit nem lehet kinőni, szemben a többi, életkorhoz vagy érdeklődési körhöz kapcsolódó közösséggel – fogalmazta meg a lelkipásztor.

A kerekasztal beszélgetés során Balla Mihály, országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy egy fiatalt mi tarthat otthon, és milyen nehezítő tényezőkkel kell számolnunk, ha a vidékiek otthonmaradása a cél. Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés Elnöke a Nógrád megyei viszonyokról számolt be. Rávilágított, hogy Nógrádban valójában sokkal jobbak a viszonyok annál, mint amit a közvélekedés tart.

Dr. Hegedűs Szilárd a Budapesti Gazdasági Egyetem adjunktusa prezentáció keretében mutatta be Dr. Engelberth István, a Budapesti Gazdasági Egyetem docensével közös kutatásának eredményeit. Dr. Engelbert István megfogalmazta, hogy az itt élő romák jelentős hányadának nagy szüksége van segítségre, s ez elemi kérdés a térség egészének jövője szempontjából. A kutatás részeként boldogságszint-mérésre is sor került.

A záró konferencia részeként került sor a Jó gyakorlat börze – közösségfejlesztő jó gyakorlatok hazai és határon túli gyülekezetek háza tájáról elnevezésű beszélgetésre. Dr. Becze Orsolya szociológus, szakértő részletesen bemutatta a lefolytatott empirikus kutatást. Ehhez kapcsolódott a beszélgetés többi résztvevője, akik szintén tevékenyen részt vettek és vesznek a kutatásban, valamint a történelmi egyházak, túlnyomóan a református felekezet képviselőiként az egyház közösségépítő szerepéről, és lehetséges pozícióiról elmélkedtek – áll az Együtt Európáért Alapítvány sajtóközleményében.

A kutatás utómunkálatai jelenleg is folynak, további kérdőívek kitöltésével, kérjük, segítse azoknak az elhivatott, nógrádi származású kutatóknak a munkáját is, akik szívügyüknek tekintik szülőföldjük jövőjét.

A kérdőív elérhető:

http://hataronat.egyutteuropaert.eu/kerdoivek/#ipt-fsqm-popup-form-55

(kanyó)