Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy  2020. szeptember 15-ig lehet megfizetni – késedelmi pótlék nélkül – a magánszemélyek kommunális adóját, a gépjárműadót, a helyi iparűzési adóelőleget, vagy a tételes iparűzési adót.

Az adót az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie.

Az év elején a gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adója esetében postai úton megküldésre került a 2020. II. félévi adó teljesítéséhez szükséges befizetési csekk is. Amennyiben nem áll rendelkezésre befizetési lap, úgy azt az Adócsoportnál igényelheti.

A helyi iparűzési adóban a bankszámla-nyitásra kötelezett adózók kizárólag átutalással tehetnek eleget a 2020. II. félévi adóelőleg és a 2020.09.30-ig esedékes adófizetési kötelezettségüknek.

Az E-Önkormányzati Portál /https://ohp-20.asp.lgov.hu/ biztosítja az adózók számára az adófizetési kötelezettségek online lekérdezését és az adó bankkártyával történő befizetését is.

További felvilágosítás a (35)505-931, (35)505-917 és a (35)505-919 telefonszámokon kérhető.

Balassagyarmat Város Önkormányzati Adóhatósága