Megjelent a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2019. éves kötete. Az évkönyv a Helytörténeti Gyűjteményben vásárolható meg.

Az Ács Zsuzsanna szerkesztésében kiadott kötet az elmúlt évekéhez hasonló felépítést követi.

Közölnek írásokat Balassagyarmat történelmének és történetének fejezeteiről, a Balassa családról, a Palóc ligeti emlékoszlop, illetve a vágóhíd, azaz a húsipari vállalat történetéről, a Nyitott ház mozgalomról és a palóc etnikum brüsszeli bemutatkozásáról.

  • Közöljük a 2019. januárjában a Civitas Fortissima 100 ünnepségek keretén belül megrendezett konferencia anyagát, a felújított Hősök temetője és a Huszár Aladár-emléktábla avató beszédét. Írásban rögzítettük a nálunk házigazdaként megjelenő Tibay, Balga és Suba családok visszaemlékezését, történetét. Beszámolót olvashatunk a református gyülekezeti terem építésének – azóta megvalósult – tervéről, és részletes beszámolót a városi uszoda megvalósulásáról. A kötetben olvashatók a 2019-ben megjelent helyi kiadványok ismertetői, kiállítások megnyitó és emléktáblák avató szövegei. Közöljük kitüntetettjeink laudációit, táblázatba szedve örökítjük meg a város rendezvényeinek sorát, és megemlékezünk jeles elhunytjainkról – áll a Helytörténeti Gyűjtemény ismertetésében.