Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Területellátó részleg

Gépkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ fenntartása alá tartozó zöldterületek és közterületek gondozása. Téli időszakban gépi hóeltakarítás, síkosságmentesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, kisgépkezelő,

         B kategóriás jogosítvány,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, földmunkagép kezelő, munkagép kezelő,

         C kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chikán Péter nyújt, a 06-30/540-2945 -os telefonszámon.