Közel 300 oldalas képes jubileumi kiadvány készül a nagy palóc mesemondó, Mikszáth Kálmán születésének 175. évfordulójára. A Mikszáth-kultusz emlékeit bemutató kötet a Mikszáth Kálmán Társaság kiadásában jelenik meg.

Mikszáth közismert novelláiban halhatatlanná tette a palócokat, a palócok cserében halhatatlanná tették őt. De mi módon válik egy alkotó halhatatlanná? Hogyan őrzi meg az utókor a köré épülő hagyományt különböző tárgyiasult formában, szellemiségben? – ez a kérdés vetődött fel a kötetet író-szerkesztő magyartanárban, Pásztor Évában, aki az internet adta lehetőségek kiaknázása mellett Magyarországon, Felvidéken és Erdélyben kutatta fel a könyv nyersanyagát.

– Ismeretterjesztő, olvasmányos, képekkel illusztrált formában szeretném bemutatni azokat a köztéri szobrokat, festményeket, iskolákat, egyesületeket, intézményeket, társaságokat, amelyek ébren tartják a Mikszáth-kultuszt – mondja Pásztor Éva. – Emellett a kutatómunka részét képezték az író hozzátartozóihoz kapcsolódó információk összegyűjtése, az őt ábrázoló képzőművészeti alkotások keletkezésének, és az azokat létre hozó művészeknek a bemutatása, valamint számos, a kultusz kisebb részleteit is feltáró elem.

A kutatásban polgármesterek, iskolaigazgatók, civil szervezetek, tanár kollégák egyaránt segítséget nyújtottak a Kárpát-medence egész területéről. A kiadvány dr. Praznovszy Mihály irodalomtörténész lektorálásával és a Pásztor család közös munkájával készül.

– Mohorai fiúhoz mentem feleségül, a faluban élők számára a Mauks Ilona-Mikszáth Kálmán hagyomány a közösségi emlékezet elemi részét képezte, az egyetemi diplomamunkámat is a „Görbeország” novelláiból írtam – magyarázza az elbeszélőhöz való vonzódását a kötet írója. – Mikszáthtal minél többet foglalkozik az ember, annál inkább meglátja a titkokat, annál inkább kibomlik mélységes emberismerete és zseniális elbeszélő tehetsége. Helyi kultusza Madáchéval vetekszik, de Madách egyetemes témával foglalkozott, míg Mikszáth az itt élő palócokat és a szülőföldünket emelte irodalmi témává.

A kötet premierjére tervezetten a Mikszáth Kálmán Társaság jubileumi rendezvényén kerül majd sor.

(kanyó)