TISZTELT ADÓZÓK!

A 2020. II. féléves befizetési határidő (2020.szeptember 15.) mind a helyi adók, mind a gépjárműadó tekintetében lejárt, ezért kérem azokat az adózókat, akik még nem teljesítették befizetési kötelezettségüket, azt HALADÉKTALANUL tegyék meg!

Tájékoztatom az adózókat arról is, hogy amennyiben az adózó adótartozását az eredeti esedékességkor nem fizette meg, úgy végrehajtási eljárás megindításának van helye.

Ha lejárt esedékességű adótartozásuk van, úgy az önkormányzati adóhatóság külön felhívás, értesítés nélkül is elindíthatja a szükséges végrehajtási eljárásokat.

Kérem az érintett adózókat, hogy a fentiek figyelembevételével helyi adófizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

dr. Varga Andrea                                                                                                                                                             jegyző