Molnár Attila (a Csenkey Baranta vezetője) „Az Arany ló gyermekei“ címmel meseíró pályázatot hirdet 77 magyar történelmi témában  a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű alapiskolái felső tagozatos diákjai részére.

A pályázat tárgya

2020 a nemzeti összetartozás éve, ezért méltónak tekinthető egy különleges mesekönyv megjelentetése, amelyet közös erővel hoznak létre a magyar tannyelvű iskolák tanulói.  A kiadványt, Kertai Zalán festőművész illusztrációi, festményei fogják díszíteni, a mesekönyv tartalma a beérkező munkákból lesz összeállítva.

A pályázat célja

Ösztönözni a tanulókat a meseírásra, és ezáltal egy egyedi mesekönyv megalkotására.

További cél, hogy minél több alapiskola részt vegyen a pályázatban, hogy a mesekönyvet méltón sajátunknak érezhessük. A pályázat támogatni kívánja a fiatal nemzedék önálló alkotótevékenységét, amely során a diákok meglátásaik alapján, meséik megírásával bemutatják a magyar történelem jeles eseményeit, ismert személyiségeit.  Fantázia-világukon keresztül 77 magyar történelmi esemény elevenedik meg mese formájában.

A pályázat kategóriái

A pályázatra az iskola nevezi be a tanulókat, az általuk kidolgozott egy vagy több témakör beküldésével. Minden iskolának kötelező minimum három mesét benyújtani, a saját megyéjéhez kapcsolódó mindhárom témakör feldolgozásával. Minden sikeres pályázónak a saját neve alatt jelenik meg a könyvben a meséje, ezek a tanulók ajándék könyvjutalomban részesülnek a megjelent közös alkotásból.

Témakörök:

Őrvidék, Győr-Moson-Sopron megye:

1.Atilla kardja, 2.Bulcsú vezér, 3.Árpád fejedelem

Muravidék, Zala megye:

 1. Hunok, a világ urai, 2. Emese álma, 3.Toldi Miklós

Drávaköz, Eszék,  Baranya:

1.Zrínyi Ilona, 2.Zrínyi Miklós, 3.Szent István

Bácska:

1.Avarok aranya,  2.Büszke Botond,  3.Hunyadi Mátyás, az igazságos

Szerémség:

1.Baján kagán, 2.Görgey Artúr, 3.Szent Margit

Bánát:

1.Rózsa Sándor és 150 fős betyárserege, 2.Hunyadi János, 3.Zrínyi Miklós

Bodrog és Ung-vidék:

1.A hét vezér, 2.Taksony vezér, 3. Il. Rákóczi Ferenc

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

1.Zrínyi Ilona, 2.Álmos és a fehér ló mondája, 3.A hét vezér

Ugocsa, Felső-Tisza:

1.Balambér, 2.Tatár- magyar testvérharc,

3.ll.Rákóczi Ferenc-Thököly Imre és a kurucok

Partium:

1.Szent László,  2.Ruga,  3.Bercsényi Miklós

Erdélyország:

1.Báthory István,  2.Hunyadi Mátyás, az igazságos, 3.Thököly Imre

Csíkszék, moldvai csángók:

1.Székelyek története, 2.Csángók története, 3.ll.Rákóczi Ferenc

Háromszék:

1.Dózsa György,  2.Szent Margit,  3.Csaba királyfi

Udvarszék:

1.Csaba királyfi,  2.Toldi Miklós,  3.Atilla Napkirály

Marosszék:

1.Hunyadi Mátyás és a korona,  2.A Magyarok Nagyasszonya,

3.János vitéz (Horváth János)

Csallóköz:

1.Tündér Ilona története, 2.Kende vezér, 3. A 907-es pozsonyi csata

Mátyusföld, Zoboralja:

1.Csák Máté, 2.Nagy Lajos,  3. 1849-es tavaszi hadjárat

Ipoly mente, Komárom-Esztergom megye:

1.Atilla Napkirály, 2.Balassi Bálint, 3.Réka királyné

Gömör:

1.Báthory Erzsébet, 2.Thury György,  3.A palócok története

Nógrád megye:

1.Aba Amádé,  2.Esze Tamás;   3.Huszárok, a világ  legjobb katonái

Pest megye:

1.Királyi szkíták,  2.Buda, a szellemi vezető,  3.Árpád fejedelem

Heves megye:

1.Az egri nők,  2.Dobó István,  3.Kinizsi Pál

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

 1. ll.Rákóczi Ferenc és Thököly Imre, a kurucok,

2.Hunor és Magyar mondája,  3.Wesselényi Ferenc

Vas megye:

1.Bercsényi Miklós,  2.Bercsényi László,  3.Mikes Kelemen

Veszprém megye:

 1. Vak Bottyán, 2.Keve vezér, 3.ll.András király

Fehér megye:

1.Szent Erzsébet,  2.Álmos herceg,  3.Szent László

Somogy megye:

1.Az arany ló mondája, 2.Koppány, 3.Nagy Lajos

Tolna megye:

1.Vata vezér, 2. IV. Béla , 3.Nádazsdi Ferenc

Bács-Kiskun megye:

1.A kunok története,  2.Kun László,  3.Baján kagán

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

 1. Lehel kürtje, 2.A kunok története, 3.A jászok története

Csongrád-Csanád megye:

1.Szkíta monda, 2. Nimród király,  3.Csák Máté

Békés megye:

1.Thököly Imre,  2.Szent István,  3.Toldi Miklós

Hajdú-Bihar megye:

1.Bocskai István,  2.Görgey Artúr,  3.János vitéz (Horvát János)

A pályázat feltételei

Kérjük a pályázókat, hogy az adott témát, történelmi személy életét valós alapokra fektetve, könnyed, olvasmányos formában dolgozzák fel.  Az alkotó fantáziának nem szabunk határt, viszont szeretnénk, ha a történetek reális történelmi tények alapján íródnának.

Minden iskolának lehetőséget adunk a kötelező három mese beküldése mellett egy, vagy akár több szabadon választott téma kidolgozására is a többi megye jeles eseményei, személyiségei közül.

Kérjük, a beküldő munkák mellé feltétlenül csatolni:

 • az iskola megnevezését, elérhetőségét
 • az iskola postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • megye,  régió  megnevezését
 • a meseíró nevét, iskolai évfolyamát

Formai követelmények 1 téma kidolgozásához

 • Microsoft Word dokumentumban, egy álló A/4-es lap,
 • “Mérsékelt”, vagy körben 2-2 cm-es margóval,
 • 12 –es  betűméretű,  Calibri betűtípussal
 • maximum 1 oldal teleírva        minimum 2/3–3/4-ig
 • 1,15 sorköz, sorkizárt rendezéssel

A pályamű terjedelme 1500-2000 leütés (szóköz nélkül).

A nevezés módja és határideje

A pályázatokat a „aranylogyermekei@gmail.com „e-mail címre kérjük beküldeni,                 2021. január 31-ig.

A beérkezett pályázatokat szakmai tanárokból és írókból álló bizottság  fogja értékeli.

Ajánlott források

Magyar Adorján művei

Csillagösvény (youtube)

A mellékletben csatoltuk a könyvillusztrációt ábrázoló festmények egy részét.

A pályamunkák elkészítésével kapcsolatos kérdésekre a  +421 907 653 252 telefonszámon és az aranylogyermekei@gmail.com  e- mail címen Molnár Attila ad választ.