Balassagyarmat önkormányzata idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Támogatásban azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a pályázat benyújtásának évében a középiskola végzős, érettségi előtt álló tanulói részesülhetnek, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft).

Az ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt. A pályázatot internetes regisztrációt követően az önkormányzathoz kell benyújtani, november 5-ig.

A kérelem mellé a pályázó családjának jövedelemigazolását (utolsó havi jövedelemigazolásokat) és az eredeti hallgatói jogviszony igazolást is be kell csatolni.