Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját a Vitézi Rend. A Belvárosi Ferences Templomban megtartott centenáriumi vitézavatási ünnepségen két balassagyarmati hazafi is szerephez jutott.

Veres Vendel Szabolcsot öt évvel ezelőtt avatták vitézzé, aki nem élve öröklési jogával, nemzetvédelmi tevékenységben szerzett érdemei alapján nyert befogadást. A katonai rendvédelmi tagozat honvédjeként kezdett szolgálni, majd az időközben megalakuló Nógrád megyei egység parancsnokának nevezték ki. A centenáriumi ünnepségen országos parancsnok helyettessé léptették elő, ezzel együtt századosi rendfokozatot kapott.

A hazafias szellemiségben felnövő százados identitásának alapja a család és a Vitézi Rend. Társaival együtt békeidőben is az avatott vitézek kötelességeit teljesítik.

  • Folyamatosan karitatív tevékenységet végzünk, rászoruló családokat támogatunk saját forrásból. Rendszeresen többnapos katonai kiképzési gyakorlatokon veszünk részt, hazafias rendezvényeket biztosítunk. De eközben bármikor készen állunk a nemzet védelmére, alkotmányos kereteken belül – mutatja be a mindennapi feladatokat a parancsnok helyettes.

Ugyan a kommunista rezsim idején Magyarországon betiltották a Rend tevékenységét, ’89 óta ismét legálisan működik. Az elmúlt években szerkezeti átalakuláson ment keresztül, taglétszáma folyamatosan növekszik.

  • Az elmúlt száz évben csoportosulások, pártok jöttek-mentek, eltűntek a süllyesztőben, a Vitézi Rend a mai napig időtálló. A nemzetért való elhivatottság és hűség, ez a szigorúan vett elvrendszer, és a tagok életvitele, összetartása olyan belső egységet teremt, amivel túl lehetett élni ezt a száz évet.

A fiatalok körében kevésbé divatos szellemiségnek is akadnak képviselői az ifjabb generációból. Szabó János Örs, 29 éves balassagyarmati fiatalember szintén családi örökségként vette magához a hazaszeretet és a bátorság erényeit. A Rend a centenáriumi ünnepség keretében fogadta tagjai közé.

  • Amivel azonnal azonosulni tudtam, hogy a katonai szekciónál komoly harcászati kiképzésben van részem, amire a mi generációnknak másképp nincs lehetősége, ha hivatása más területhez köti. Nagyra becsülöm azt a szellemiséget, hogy a hazaszeretetről tett tanúbizonyságot elismerik, és a honfitársak közösségét összefogják. A tisztelet és felelősségvállalás az, ami a rendtársakat és az egész szervezetet összetartja, s ez a szellemiség sokszor szinte a teljes ellentéte annak, amit a külvilágban tapasztalok – összegzett az újonnan vitézzé avatott fiatalember.

(kanyó)