Életének 69. évében elhunyt Tibay András tanár, nyugalmazott iskolaigazgató, előadóművész.

Tibay András 1951-ben született Pécsett. A család 1953-ban került Balassagyarmatra. Általános iskolai tanulmányait későbbi munkahelyén, a Bajcsy iskolában folytatta, míg a Balassi Bálint Gimnáziumban érettségizett.

Középiskolás korában jegyezte el magát az előadóművészettel, az irodalommal és a képzőművészettel. A Madách Imre Irodalmi Színpad tagjaként mélyítette el igazán előadóművészi tehetségét.

Az érettségit követően munkát vállalt, majd megkezdte tanulmányait az egri Tanárképző Főiskolán, miközben Dejtáron és Patakon tanított. Később a földrajz-rajz szakos tanári diploma birtokában először a Városi Könyvtárban, majd a Bajcsy-Zsilinszky úti, a mai Kiss Árpád Általános Iskolában tanított, amelyhez nyugdíjazásáig hű maradt.

Szaktanárként és nevelőkét egyaránt követendő példaképévé vált a tanulóknak, akik rajongva emlékeznek vissza hangulatos tanóráira, ahol a tanulók egyéni munkája alatt ifjúsági regény részletek felolvasásával tette teljessé a gyermekekkel való együttléteket.

1988-tól igazgató-helyettesként, majd 1995-től igazgatóként irányította a neves alapiskola tantestületének munkáját. Szilárd emberi tartással, mélységes szakmai elkötelezettséggel vallotta, hogy a város, és a nemzet szolgálata a legfontosabb feladat számára. Vezetői megbízatása alatt minden körülmények között azon fáradozott, hogy az iskola jó híre minél szélesebb körben ismertté, az ott folyó munka elismertté váljon.

Előadóművészként és alkotó művésztanárként évtizedek óta aktív részese városunk kortárs kultúrájának.

Emberi tartását szakmai tehetségét több kitüntetéssel ismerték el. 2002-ben Balassagyarmat Város Önkormányzatától megkapta az Év Pedagógusa díjat, majd 2004-ben Nógrád megye Önkormányzatának Közgyűlése Madách-díjjal tüntette ki. 2008-ban Balassagyarmatért Emlékéremmel is elismerte a városa a munkáját. 2009-ben vette át az oktatási és kulturális minisztertől a magyar közoktatás legjelesebb elismerését, az Apáczai Csere János-díjat.

Pedagógiai tevékenységének csúcsán, harmadik igazgatói ciklusának delén, váratlan egészségügyi probléma kényszerítette nyugállományba. Hosszú évek óta emelt fővel küzdött súlyos betegségeivel.

Isten nyugosztalja, emlékét megőrizzük!