Tavasztól remélhetőleg újra birtokba vehetik a nyírjesi tavakat a horgászok. Törvénymódosítás ad lehetőséget az évek óta stagnáló helyzet megoldására.

Az Ipoly Erdő Zrt. az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot:

„A Nyírjesi tavak és az azt körülölelő parkerdő évtizedek óta a városlakók és környékbeliek kedvelt kikapcsolódási, rekreációs helye. A sétálók, kirándulók mellett gyakorta horgászok vették birtokba a tavakat. Őket azonban néhány éve nem látni, ennek oka a majd 3 éve húzódó szabályozási kérdés ügymenetének egyre tekervényesebb szála, ami a közelmúltig még kibogozhatatlannak tűnt. Az új esztendő viszont jó híreket hozott, elsimulni látszik a rögös út, a tavaszi szezontól újra birtokba vehetik a horgászok a területet.

Ám ne szaladjunk ennyire előre az időben, nézzük mi is történt az elmúlt 3 évben. A Balassagyarmat-Nyírjesi hat tóból álló tórendszer három tavának 1/1-es tulajdonosa a Balassagyarmati Önkormányzat, további két tava felett az Ipoly Erdő Zrt. rendelkezhet tulajdonosként. A legelső, a Segítő Szűz-forráshoz közeli tó tulajdonosa a Magyar Állam, melynek vagyonkezelője az Ipoly Erdő Zrt.

A tulajdonosok célja teljes egyetértésben, hogy a tavak és a körülötte található parkerdő közjóléti célokat szolgáljon, minden egyéb tevékenység ezzel összhangban történjen, fokozottan ügyelve a természeti környezet védelmére. A tulajdonosok abban is egyetértettek, hogy ezt a célt akkor tudják maradéktalanul megvalósítani, ha ennek feltételrendszerét egységesen, közösen alakítják ki. Ennek egyik alapja többek között a bevezetőben említett horgászati jog gyakorlásának egységesítése is. Az érintett felek nem tétlenkedtek, ám az elmúlt évek számos fordulatot hoztak.

Mi is történt az elmúlt 3 évben? Nézzük röviden, időrendben:

  • december 31-én a horgászegyesület korábban kötött haszonbérleti szerződése lejárt, így az Ipoly Erdő Zrt, mint tulajdonos lehetőséget kapott a halgazdálkodás haszonbérlet útján történő hasznosításának igénylésére. A társaság élt is ezen jogával, 2017 decembere után 2018. október 24-én is eljuttatta igényét a NÉBIH Vadászati és Halászati Osztályához. Válasz nem érkezett.
  • Következő állomásként a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának Agrárügyi Főosztálya alá tartozó Földművelésügyi Osztály 2018. november 30-án a Nyírjesi tórendszer víztérkódjára, a vízterület elnevezésére és területére hozott határozatot, ám erről az erdőgazdaság nem kapott értesítést. Ezzel egyidőben az Agrárminisztérium Halászati Osztálya azt a tájékoztatást adta, hogy a halgazdálkodási jogot pályáztatni fogják. Ezt követően az Ipoly Erdő Zrt. az Ákr. 10. paragrafusára hivatkozva bekapcsolódott az ügymenetbe, majd kérte, hogy a tulajdonában álló két tó vonatkozásában állapítsák meg a víztérkódot, illetve kérvényezte, hogy az egyik tó partján található üdülőövezet kerüljön ki a halgazdálkodási vízterület besorolás alól. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának Agrárügyi Főosztálya alá tartozó Földművelésügyi Osztály a kérelmet elutasította.
  • Az erdőgazdaság élt fellebezési jogával, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát megsemmisítette, és kötelezte az elsőfokú hatóságot, hogy a társaság és az önkormányzat korábbi kérésének megfelelően önálló víztérkóddal vegye nyilvántartásba. Ezt nem hajtották végre.
  • A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett a Balassagyarmati Önkormányzattal és az Ipoly Erdő Zrt-vel, ahol használatba vételi szándékát jelezte, abban az esetben, ha az érintett felek nem élnek fellebbezési jogukkal. 2019. július 30-án megszületett a megállapodás. A MOHOSZ alhaszonbérleti szerződést kötött a Balassagyarmati Kábelgyár Horgász Egyesülettel, akik ezt követően benyújtották a halgazdálkodási tervüket az illetékes hatósághoz. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának Agrárügyi Főosztálya alá tartozó Földművelésügyi Osztály a tervet elutasította, mert nyilvántartásuk szerint a tavaknak nincs működési engedélye.
  • Az önkormányzat és az erdőgazdaság még 2019 végén eljuttatta működési engedély kérelmét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, ám az illetékes hatóság több mint egy év elteltével 2020. december 23-án elutasító határozatot küldött válaszként, hivatkozva a tavak műszaki állapotára hivatkozva.

Száz szónak is egy a vége, mondhatnánk, hogy az évek óta zajló kitartó küzdelem nem hozza a várt sikert… Azonban az elmúlt év végén született törvénymódosítás számunkra, illetve a nyírjesi horgásztársadalom számára kedvező fordulatot hozott. A jogszabály ugyanis lehetővé teszi, hogy a hatóság abban az esetben is rábólintson a halgazdálkodási tervre, ha az érintett tavaknak még nincs működési engedélye.

A következő hetekben asztalhoz ülnek a tulajdonosok és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgász Egyesülettel közösen újragombolják a szerződést, így vélhetően a tavaszi szezontól már újra birtokba vehetik a horgászok a nyírjesi tavakat.”