December 26-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Meloné Varsi Ágnes pedagógus. Személyében kivételes felkészültségű tanár, elveihez hű és bátor nő távozott az élők sorából.

Varsi Ágnes 1954-ben született Őrhalomban, háromgyermekes, szorgalmas, becsületes szülők legfiatalabb lányaként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a Balassi Bálint Gimnáziumban érettségizett. Tanárai már ekkor felfigyeltek kimagasló intellektuális képességeire, karakán jellemére. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem-orosz szakos hallgatóként tanári diplomát szerzett.

Az egyetemi évekre, mint életének felhőtlenül boldog időszakára emlékezett vissza, szívesen anekdotázott azokról a hónapokról, melyeket Moszkvában töltött ösztöndíjasként. A diploma megszerzése után visszatért alma materébe, ahol közel húsz évig tanított. Az orosz nyelv kötelező oktatásból való kiszorulásával, az első átképzett pedagógusok között diplomázott németnyelv-tanári szakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

1997-ben a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tantestületének tagja lett, immár történelem-német nyelv szakos tanárként. Sikeres és emlékezetes pályát tudhatott magáénak, diákjai csaknem minden tanévben kiemelkedő eredményeket értek el országos megmérettetéseken. A történelem tantárgy tanításában felelősséggel viseltetett mind diákjai, mind hazája iránt. Számos jogász, közgazdász, katona vagy pedagógus tőle tanulta a karrierjéhez nélkülözhetetlen alapokat, de a történelem iránt kevésbé lelkesedő diákoknak is irányt adott a kritikus gondolkodás képességéhez, egészséges identitásuk kifejlesztéséhez. Németnyelv-tanárként a tanítványok által elért eredmények, nyelvvizsgák szintén sikerességét bizonyították. Humorával, egyéniségével a nehezen felejthető, karakteres pedagógusok közé tartozott, társai konstruktív személyiségű és munkájára igényes kollégaként ismerték, aki büszkén és tiszteletre méltó módon szolgált szeretett hivatásában.

A város polgárai tanári szerepe mellett a közélet aktív tagjaként is ismerhették, a 90-es évek elején csatlakozott a KDNP, majd később a FIDESZ helyi szervezetéhez. Férjével, Melo Ferenccel közel negyven évvel ezelőtt kötöttek házasságot. Tamás fia katonai ügyészként, Eszter lánya könyvszerkesztőként viszi tovább a szeretetteljes és közösségért felelősséget vállaló ember anyai mintáját. Férjének haláláig hű társa, szövetségese és barátja volt, akinek oldalán legendás szilárdsággal és tartással harcolt a legdicstelenebb harcokban is.

December 24-én életveszélyes állapotba került, s bár az orvosok küzdöttek érte, megmenteni nem tudták.

Nyugodjék békében!

(kanyó)

Fotó: Suba Katalin

„Emlékezem Rád, Ági…

Emlékszem a három okos és nagyon szorgalmas őrhalmi lány egyikére a Balassiban.

Emlékszem a tehetséges és elismert debreceni egyetemi hallgatóra.

Emlékszem a Balassi lelkes, felkészült, fiatal tanárára.

Emlékszem a Szent Imre fáradhatatlan és igényes nevelőjére, a segítőkész kollégára.

Emlékszem gyerekeidre, akiket az otthonról hozott elvek szerint neveltél kötelességtudó, kiegyensúlyozott emberekké; akikre méltán voltál büszke.

Emlékszem a betegségek súlyos csapásaira, amelyek megviseltek, de nem törtek meg, mert szilárd hited erősített, és szerető társ, összetartó család állt mindig melletted.

Méltósággal tudtál túllépni méltatlanságokon, bajokon; emelt fővel jártál az élet göröngyei, buktatói között.

Emlékezem, emlékezünk Rád sokan: iskolatársak, barátok, kollégák, tanítványok, hiszen szív voltál,

„A mi szívükhöz közel álló.”

Nem feledünk. Nyugodj békében!

Tanárod, kollégád, barátod: Rozmán Vilmosné Erika