Az EFOP-3.3.2-16-2016-00323 „Mikszáth nyomában – Élménypedagógia Palócföldön” című projekt célja a helyi identitás erősítése a magyar irodalom egyik jeles képviselője életének és műveinek megismerésével, továbbá a közösséghez való tartozást erősítő foglalkozásokkal és a kulcskompetenciák fejlesztésével.

A projekt hét nevelési-oktatási intézmény bevonásával valósult meg, melynek diákjai és pedagógusai is számos foglalkozáson vehettek részt. A pályázat programjai során Mikszáth Kálmán életével és munkáival ismerkedhettek meg a diákok játékos feladatok mentén rendhagyó irodalomóra keretében, találkozhattak a résztvevők a palóc hagyományokkal és népszokásokkal is, mely foglalkozások szintén játékos formában, élménypedagógiai elemekkel fűszerezve zajlottak az iskolákban.

A projekt sokszínűségét mutatja, hogy egy óvodát is az együttműködő intézmények között tudhat a pályázó, melyben az óvodások számára bábszínház jellegű foglalkozásokat szerveztek. Ezek során a gyermekek kedvenc meséit, történeteit játszhatták el közösen, mely hozzájárult a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, valamint a résztvevők személyiségének fejlődéséhez. A foglalkozások egy részében kreatív alkotó feladatokat is kaptak az óvodások, melyet szintén fejlesztési célzattal építettek bele a programba.

Az egyik együttműködő iskolában kifejezetten irodalmi témában, Mikszáth irodalmi műhely címmel zajlottak foglalkozások a projekt során, melynek fő célja Mikszáth Kálmán munkásságának megismerése, valamint általánosságban bármilyen irodalmi témával való megismerkedés játékos feladatok, vetélkedők, csoportfeladatok segítségével. A kis létszámú foglalkozás lehetőséget biztosított az egyéni igények felmérésére, a résztvevők egyéni kompetenciáinak fejlesztésére és a konfliktuskezelő képességeik erősítésére is.

A foglalkozások között kétféle témanap is megjelent, az egyik kifejezetten a palóc hagyományokról, népszokásokról és helytörténeti ismeretekről szólt. A meghívott előadó kiemelkedően érdekes és informatív előadást tartott, mely során a résztvevők kérdéseinek megválaszolására is volt lehetőség. Az előadást kiegészítette jellegzetes tárgyi anyaggal való megismerkedés is néhány esetben. A másik témanap a palócokhoz, de főként a legnagyobb palóchoz, Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódott, hiszen ez a horpácsi Mikszáth Kálmán emlékházban zajlott. Az együttműködő iskolák diákjai alig ismerik a közelükben fekvő nevezetességeket, így ennek megismertetése fontos részét képezte a projektnek.

A pályázat legkiemelkedőbb eleme a négy napos Palóctábor volt, melyet öt alkalommal szerveztünk meg két év alatt. A táborok során megismerkedhettek a gyerekek a palóc néptánccal, helytörténeti előadást hallgathattak, interaktív múzeumi látogatáson vehettek részt, valamint számos egyéb hagyományőrző, vagy éppen csapatjátékon vehettek részt. A tábor során Horpács megismerésére is sor került, hiszen mint Mikszáth Kálmán otthona, kiemelkedő jelentőséggel bír főként irodalomtörténeti szempontból.

A foglalkozások lebonyolításában az oktatási-nevelési intézmények pedagógusai is aktív szerepet vállaltak, melyet ezúton is szeretné megköszönni Horpács Község Önkormányzata, és remélik, hogy lesz folytatás, mely hasonlóan sikeres lesz.