25 éves jubileumát ünnepli a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola.

Az intézmény Balassagyarmat Önkormányzatának terve alapján 1996. január 30-án jött létre. Három iskola összevonásával, három intézmény – az egykori Rákóczi, Petőfi és Szabó Lőrinc Iskola – szellemisége adódott össze, míg végül a névválasztásban a helyi kötődésű költő neve mellett döntött a tantestület. Az évforduló egyúttal alkalmat terem az emlékek, az eredmények és a kihívások számba vételére.

Bacsúr Szilvia igazgató a Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte pályafutását, s az egyesítéskor lett tagja az új pedagógus gárdának; az elmúlt negyed évszázadot hűségesen végigkísérte.

„Emlékszem az építkezésre, amikor még júniusban kollégáimmal kilátogattunk az épülő sulihoz. Az én későbbi termemnek még az oldalfala is hiányzott, de szeptemberben már ott kezdtük a tanévet. Sokan kételkedtek abban, hogy időben elkészül az épület.”

A három elődiskolából hozott jellegzetességekből és pedagógus közösségekből jól működő rendszert, egységes képet mutató tantestületet kellett kialakítani. Ez a feladat dr. Oravecz Lajosnéra várt, aki 18 éven keresztül igazgatta az iskolát. Az akkori igazgatóhelyettes, később igazgató Fábián Gábor által létrehozott, megyei szinten egyedülálló matematika tagozat lett az intézmény profiljának egyik alappillére. Az intézményben folyó munka szakmai elismerését fémjelzi, évtizedek óta ez az iskola ad otthont a rangos Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójának.

„Nemcsak számos versenyeredmény, hanem a továbbtanuló diákok sikerei is mutatják ennek a képzésnek a létjogosultságát. A diákok számára nem ígér könnyű munkát ez az út, de az élet számos területén kamatoztathatja képességeit, aki elmélyül a matematikában.”

A profil másik pillére a Petőfi Iskolából áthagyományozott „élő német nyelvoktatás” módszere. Az intézmény pedagógusai által kidolgozott gyakorlatot az ország számos iskolájában, német nemzetiségi településeken is alkalmazzák.

„ Saját „Jó gyakorlatunknak” köszönhetően sokáig az egyetlen általános iskola voltunk, ahonnan számos diák német nyelvvizsgával a kezében lépett át a középiskolába. Sajnos az angol nyelv térhódítása miatt a német háttérbe szorult az első idegen nyelv választásában, annak ellenére, hogy számos német irányítású vállalat működik a térségben.”

A régi Szabó Lőrinc, közkeletű nevén „Ifi” a természettudományos tantárgyak erősségét hozta az egyesített iskolába. A három iskola és három tantestület tapasztalatainak egyesülése módszertani gazdagságot és széles szakmai látókört eredményezett.

„Jelenlegi erősségünknek nem konkrétan egy tantárgyat vagy tantárgy csoportot neveznék meg, hanem az általunk a középiskolára felkészített tanulóink eredményességét.”  

A Guzmics György által tervezett épület csendes kertvárosi környezetbe ágyazódik. Összesen 21 termében, 308 tanulónak és 30 pedagógusnak jelenti a második otthont. Igényes közösségi tereivel, szépen dekorált tantermeivel, valamint az épületet körül vevő óriási zöld területével ideális hely a tanuláshoz. Az új számítástechnika tantermet már birtokba vették a diákok, a kézilabda pálya várhatóan tavasszal elkészül, a következő terv pedig a tanulói konyha kialakítása. Az udvaron a Madárbarát Programba bekapcsolódva etetik és figyelik a gyerekek az itthon telelő énekes madarak életét, és épül az új iskolakert is.

Az emelt szintű matematika-informatika oktatás mellett az idei tanévtől elindultak a drámapedagógiai órák, és tovább folyik a hagyományosan magas szintű nyelvi oktatás angol és német nyelvből. Emellett a kulturális vagy sporttevékenységekről, a hagyományokról sem feledkezik meg a tantestület; minél komplexebb szemléletet átadva a környezetvédelem, a közösségformálás és a karitatív tevékenységek is a fontos hangsúlyt kapnak.

„Ha az elmúlt 25 évünkre visszatekintek, akkor azt látom, hogy ezalatt az idő alatt iskolánk bebizonyította, létjogosultsága van városunk oktatási életében, hisz számos elismeréssel és eredménnyel járultunk hozzá az iskolaváros jó hírének a megőrzéséhez és erősítéséhez.”

A jelenkor iskolái egy egyre gyorsabban változó elvárás rendszernek kell, hogy megfeleljenek. Ez a tendencia mindig újabb kihívásokkal szembesíti a pedagógusokat.

„Egy a számunkra és partnereink számára egyaránt elfogadható és vállalható utat kell találnunk. A legnagyobb kihívást most az jelenti számunkra, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az új NAT adta lehetőségeket, és a csökkenő tanulói óraszámok ellenére is megtartsuk az emelt szintű oktatás színvonalát és eredményességét. Szeretnénk erősíteni iskolánk otthonos, összetartó közösségi légkörét is, ebben nagy szerepet játszik a diákönkormányzatunk és munkaközösségeink aktív munkája.”

A jubileumi év ünnepségsorozata már elkezdődött. Az osztályok több programot is megvalósítottak, elkészült a diákok rajzaival díszített jubileumi naptár, az iskola és az elődiskolák történetét bemutató kiállítás anyaga is gyűlik. Ha a helyzet megengedi, találkozhatnak majd a régi szabósok, a nyugdíjas pedagógusok, és bízzunk benne, hogy nem marad el a gála műsor sem.

Kanyó Kinga

Fotó: Pásztor Szabolcs