Iskolai hiányzások, elhanyagolás, bántalmazás – a leggyakoribb problémák, melyek kezelését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Központ munkatársai koordinálják. Példás kitartással dolgoznak a mentálisan és lelkileg egyik legmegterhelőbb hivatásban – s az új idők újabb és nehezebb feladatokat hoznak.

  • A gyarmati irodában kifejezetten alacsony a fluktuáció a megye azonos szolgáltatásokat ellátó intézményeihez képest, erre mindenképp büszkék vagyunk, hiszen ez a kollégák hivatástudatát és sikereit jelzi – mondja Gúth Melinda intézményvezető.

A legjellemzőbb problémák száma a járvány ideje alatt kis mértékben növekedett. Az összezártság, a gyermekek tanulásának megoldása sok esetben problémát jelentett. Ez új feladatokat hozott a munkatársak számára: segítségnyújtás az otthoni tanulásban, támogatók felkutatása, házi feladatok eljuttatása az iskolákba, az „elérhetetlen” tanulók megkeresése, egyéni segítségnyújtás online kapcsolattartással.

  • A munkatársak vállalták, hogy telefonon segítséget nyújtanak az azt igénylőknek, segítő beszélgetés formájában. Azt tapasztalták, hogy a meghallgatás, a jó szó nagyon sokat segít ebben a mentálisan megterhelő időszakban.

A Szolgálat és a Központ dolgozóinak munkája összetett, magas szintű emberi-szakmai kvalitásokat igénylő feladatokkal jár. A legkiszolgáltatottabb gyermekek védelmében dolgoznak, problémától függően együttműködnek a családokkal, a pedagógusokkal, az egészségügyi szakemberekkel, a rendőrséggel vagy a gyámhivatallal. A párkapcsolati-házassági krízisből kialakuló esetek a legmegterhelőbb feladatok közé tartoznak számukra.

  • Sajnos úgy érzékeljük, hogy egyre több ilyen ügyünk van. Bár ma talán jobban felszínre is kerülnek ezek az esetek, mint korábban. A jelzőrendszer tagjai, óvodák, iskolák, védőnők is bátrabban jeleznek, ha lelki vagy fizikai sérülés nyomát látják egy gyermeken.

A szülőpárokon belüli fizikai és lelki bántalmazások növekvő száma szintén keserű látleletet ad a világunkról.

  • A szülők közötti mentális vagy fizikális bántalmazásoknál gyakran azzal szembesülünk, hogy valójában nem is érzékelik problémának, ha ennek a gyermek szemlélődő részesévé válik. A mi elsődleges kliensünk a gyermek, ezt nehéz elfogadtatni azokkal a szülőpárokkal, akik egy kapcsolati konfliktusban, a gyermekük érdekei védelmében épp a gyermekükre nem látnak rá. Mindennek értjük a lélektani hátterét, mégis szomorú tapasztalat, hogy sok fiatal úgy kerül ki a felnőtt életbe, hogy évekig „tanulmányozta” a szülők csatáit, így maga is a játszmázás mesterévé vált. Ez később óhatatlanul lecsapódik majd saját párkapcsolatában is.

A 21 éves szakmai tapasztalat széles rálátást ad a tendenciákra.

  • 1999-ben családsegítőként kezdtem a pályámat, nem ekkora problémákkal foglalkoztunk, és nem ekkora számban. Még ezelőtt öt évvel is több türelem és megértés volt a szülőkben egymás és gyermekeik felé.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai, elsősorban azon dolgoznak, hogy a támogassák a nehéz helyzetben lévő családokat, egyedülállókat, gyermekeket, időseket. A családsegítők Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög településeken látják el az alapellátás feladatait, szociális segítő tevékenységet. A dolgozók, az esetmenedzserek, az óvodai iskolai szociális segítők, valamint a jelzőrendszeri tanácsadók Balassagyarmat járás területén tevékenykednek.

Kanyó Kinga