TISZTELT ADÓZÓK!

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2021. I. félévi magánszemélyek kommunális adóját és a helyi iparűzési adóelőleget

március 16-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.

Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez a gazdálkodó szervezetek a Cégkapujukra, az egyéni vállalkozók pedig Ügyfélkapus tárhelyükre elektronikus úton kapják meg Adószámlájukat 2021. március elején.

A magánszemélyek részére előre láthatólag 2021. február végén postai úton küldjük meg adóegyenlegüket, valamint a 2021. évi magánszemélyek kommunális adójának összegére vonatkozó befizetési csekkeket.

A 2021. évtől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság (NAV) látja el.

  1. márciusában tehát már nem az önkormányzat, hanem a NAV küldi meg minden érintettnek a 2021. évi gépjárműadó rendezéséhez szükséges határozatot és befizetési csekket. A gépjárműadó első részletét csak 2021. április 15-éig, a második részletét pedig 2021. szeptember 15-éig kell majd megfizetni.

További információ telefonon kérhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál a (35) 505-917, (35) 505-919 és az 505-931-as telefonszámokon.

dr. Varga Andrea

jegyző