A Kormány új hitelprogramot indít a világjárvány gazdasági hatásait leginkább megszenvedő ágazatokban működő vállalkozások számára. Tízmillió forintig vehető igénybe a nulla százalékos kamatozású államilag támogatott kölcsön, amelyet tíz év alatt kell visszafizetni.

A program forgóeszköz hitelt nyújt – készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására – a világjárvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság káros következményeivel leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozásoknak. A cél az, hogy ezek a cégek talpon maradjanak, valamint felkészüljenek a járvány lecsengésével az újraindulásra.

A kölcsön a teljes futamidő alatt nulla százalékos kamatozású, ráadásul nem tartoznak hozzá banki költségek. Nincs kezelési költség, nincs rendelkezésre tartási jutalék, ahogy szerződésmódosítási és előtörlesztési díjat sem lehet felszámolni. Kizárólag az jár költséggel, ha valamilyen okból harmadik fél (például értékbecslő, közjegyző) is bekapcsolódik a szerződéskötésbe. A kölcsön bármikor elő- vagy végtörleszthető anélkül, hogy a szerződés kondícióinak romlását vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. Az igényelhető összeg minimum egy-, maximum tízmillió forint. A törlesztést elég a felvételt követő harmadik év után megkezdeni. A hitelt tíz év alatt kell visszafizetni.

Az igényelt összeg nem haladhatja meg a kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét.

A hitel keretösszege százmilliárd forint. A keretösszegnek legfeljebb negyven százaléka juthat a Budapesten és Pest megyében tevékenykedő cégekhez. Hatvan százaléka a vidéki településeken működő vállalkozásokat segíti majd.

A hitelprogram több szakaszból áll majd, a márciusi első körben a turisztika, a vendéglátás, a kultúra és a sport területén működő cégek élhetnek a rendkívül kedvező segítséggel. 

A pontos kezdő dátum még nem ismert, annyi azonban igen, hogy várhatóan 2021. november 30-ig lehet a kérelmeket benyújtani.

Fontos tudnivalók:

A végső kedvezményezett telephelyének vagy székhelyének Magyarországon kell lennie.

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban.

Telephelynek az minősül, ahol a beszerzett készletek tárolják, valamint működési költségek finanszírozása esetén az adott gazdasági tevékenység megvalósul.

Kizárólag azok a számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el, melyeket a hitelkérelem benyújtását követően állítottak ki.

Azok a munkabér költségek számolhatók el, melyek a hitelkérelem benyújtását követő időszakra szólnak.

Elvárt fedezet lehet a készfizető kezesség, ingatlan jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, hitelintézet által vállalt garancia.

Nem adható kölcsön a többi között olyan vállalkozásnak, amely nem rendelkezik 2019-es lezárt üzleti évvel, valamint csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

Az igényelhető hitelösszeg minimum 1, maximum 10 millió forint, a program 100 százalékos előleggel lesz elérhető. A hitelt a vállalkozások a Magyar Fejlesztési Bank hálózatában igényelhetik.

A hitelprogram első szakaszának alapvető célja, hogy a leginkább rászoruló vállalkozásoknak nyújtson gyors és kedvező megoldást, ezért a lehetséges hiteligénylők köre a járvány gazdasági hatásaival leginkább érintett ágazatokból kerül ki.

TEÁOR kódok a program első szakaszában:

Éttermi, mozgó vendéglátási (TEÁOR 5610) tevékenység,

Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenysége,

Italszolgáltatási (TEÁOR 5630) tevékenység,

Filmvetítési (TEÁOR 5914) tevékenység,

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,

Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,

Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,

Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,

Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,

Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,

Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,

Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,

Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),

Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329),

Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,

Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,

Egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,

Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység vagy

Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység,

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység.