A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Védőnői szolgálat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Madách utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.)ESZCSM rendeletben foglalt feladatok ellátása az adott védőnői körzetben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.IX.3./NM rendeletben foglaltak végrehajtása a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően, az ANTSZ szakmai irányítása alapján. Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Védőnői,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes működési engedély, MESZK tagság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál Dénes nyújt, a 06-20/236-3336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

vagy

         Elektronikus úton Gaál Dénes részére a munkaugy.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Gaál Dénes, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.