Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Tartósan távollévő munkavállaló helyettesítésé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Bajcsy u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adminisztrációs feladatok ellátása. Anyagok, felszerelések, berendezések leltározásában való részvétel. Élelmiszer raktár kezelése. Térítési díjak beszedése, annak bankba történő befizetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium, Érettségi,

         Felhasználói szintű World, excel, MS Office irodai alkalmazások ,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Anyag-, és készletnyilvántartó gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál Dénes nyújt, a 06-20/236-3336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor.

vagy

         Elektronikus úton Gaál Dénes részére a gaaldenes.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Gaál Dénes, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 29.