Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Ifjúságegészségügyi szolgálat

Általános orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ifjúság egészségügyi feladatok ellátása a város egész területén, munkaköri leírás és a 26/1997(IX.3) NM rendelet alapján. Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik, az 1. számú mellékletben rögzített illetmény alapján, az 530/2020.(XI.28) Korm. rendelet végrehajtási utasítására figyelemmel .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Egyetem, Ifjúságegészségügy,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, Kamarai tagság, Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Gyermekgyógyász szakorvos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál Dénes nyújt, a 06-20/236-3336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Általános orvos.

vagy

         Elektronikus úton Gaál Dénes részére a gaaldenes.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Gaál Dénes, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.