Virtuális időutazásra hívja az érdeklődőket a Helytörténeti Gyűjtemény. Az interneten elérhető több részes sorozatból álló várostörténeti kalandozás a múlt izgalmas részleteit tárja fel.

Ki fizesse a Casino új vaskerítését, ha már közfelháborodás tárgyává vált a Vármegyeházával szembeni toldozott-foltozott, rozoga fakerítés? Miért van szükség szabadtéri strandra? Mit érdemelnének azok az elöljárók, akik akadályozzák a jéggyár építését? – többek közt ezek a kérdések foglalkoztatták Balassagyarmat egykori közvéleményét. Ilyen és hasonló érdekes részletekbe enged bepillantást Ács Zsuzsanna, a Madách Imre Városi Könyvtár helytörténeti munkatársa, aki kutatási lehetőség és személyes találkozók hiányában sem hagyja magára a város történelme iránt érdeklődő közönséget.

– Sorozatunkban a Balassagyarmat régi képeslapokon című album tematikáján haladunk végig azzal a különbséggel, hogy az egyes állomásainkon nemcsak a kötetben szereplő szöveget és képeket közöljük, hanem lehetőleg minél több, különböző korokból származó képanyagot is – mondja a szakember.

A szülővároshoz való kötődést erősítő és érdekes információkat bőséggel tartalmazó eddig elkészült 12 részben az olvasók megismerkedhetnek például a Közvágóhíd, a Vármegyeháza vagy az Ipari iskola történetének apró részleteivel. A régi és kevésbé régi fényképek, képeslapok, történeti összefoglalók mellett különleges élményt nyújtanak a korabeli újságcikk részletek.

A Helytörténeti Gyűjtemény köszönettel fogadja a családi gyűjtemények régi képanyagát, kutató munkájához.

A sorozat részei a városi könyvtár honlapján is elérhetők: https://www.vkbalassa.hu/index.php?action=albumok&cat=4