Tisztelt Adózók!

Felhívom a figyelmet, hogy a 2020. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje és az adókülönbözet megfizetésének esedékessége 2021. május 31.

A 2020. évi iparűzési adóbevallás (20HIPA) kizárólag elektronikus úton, a NAV ÁNYK felületén keresztül küldhető be az önkormányzati adóhatósághoz.

A papír alapon benyújtott bevallás hatálytalan!

További felvilágosítás a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál kérhető a (35) 505-931, 505-919 és az 505-966 telefonszámokon.

dr. Varga Andrea

      jegyző