A balassagyarmati Révész László Tanuszodában a 2020-ban vásárolt bérletek 2021. június 30-ig használhatók fel.

Mindemellett az uszoda felhívja az úszni vágyók figyelmét arra, hogy a 2021. június 30 napjáig fel nem használt alkalmak visszatérítésére nincsen lehetőség.

A Tanuszoda 2021. május 2-tól fogadja a koronavírus ellen védett vendégeket, természetesen a Kormányrendeletben foglaltak szigorú betartása mellett.

Az uszodába való belépés a Védettségi Igazolvány, valamint a személyazonosságot igazoló dokumentum (személyazonosító igazolvány / útlevél, illetve 18. életévét be nem töltött, de 6. életévét betöltött személy esetében diákigazolvány) együttes bemutatásával lehetséges!